Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project on Service Provider Enterprise Business Activity Performance Improvement"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Marinska
Reviewer Mg.oec., lekt. L.Budņiks
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta temats ir pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana. Diplomprojekta mērķis: ir izstrādāt praktiski realizējamus, situācijai atbilstošus priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Darba autore ir aprakstījusi informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību, analizējusi tā finanšu rādītājus un pētījumu rezultātā tiek atklātas problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā ir apskatīta uzņēmuma saimnieciskā darbība tās sniegtie pakalpojumi, uzņēmuma struktūra, veikta saimnieciskās darbības finanšu analīze par pēdējiem trim gadiem no 2011. līdz 2013. gadam, tai skaitā uzņēmuma SVID analīze, aprakstīti iespējamie uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Projekta aprēķinu daļā, sniegti trīs priekšlikumi darbības efektivitātes paaugstināšanai: Darba organizācijas pilnveidošana. Izmaksu samazināšanas plāns. Biroja remonta ekonomiskais pamatojums. Daļas beigās novērtēta katra atbilstošākā priekšlikuma ekonomiskā efektivitāte. Nobeigumā ir sniegti secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskie avoti, pielikumi. Diplomprojekts sastāv no 76 lapas, tajā ir ietvertas 34 tabulas, 9 formulas un attēloti 29 attēli, diplomprojektam ir 3 pielikumi un kopā tajā ir izmantoti 25 literatūras avoti. Grafiskajā daļā attēloti dažādi diplomprojekta izstrādes laikā veiktie aprēķini un sasniegtie rezultāti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords "Pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Keywords in English "Project on Service Provider Enterprise Business Activity Performance Improvement"
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 06.01.2015 15:49:36