Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project on Business Economic Activity Performance Increase"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Balabka
Reviewer Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma - Uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta mērķis - ir izstrādāt SIA „EuroPark Latvia” saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu. Analītiskajā daļā tiek raksturota nozare, uzņēmuma saimnieciskā darbība, analizēti finanšu rādītāji un klientu apmierinātības pētījuma dati, kā arī veikta SVID analīze. Aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs projekti uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai: 1) Darbinieku kvalifikācijas uzlabošanas projekts, kura ietvaros darbiniekiem notiks apmācības izmantojot apmācību uzņēmumu un pieredzes apmaiņas brauciens uz Igaunijas EuroPark. 2) Maksāšanas iekārtu iegādes projekts, kura ietvaros uzņēmums iegādāsies un uzstādīs pazemes autostāvvietā jaunu maksāšanas automātu. 3) Uzņēmuma tēla uzlabošanas projekts, kura ietvaros tiks dalīti bezmaksas kuponi par autostāvvietas izmantošanu, kā arī uzstādīti vairāki informatīvie materiāli. Šajā daļā tiek izstrādāts arī projektu ekonomiskais pamatojums, izvērtēti projekta riski un aktualizētas mārketinga aktivitātes. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta krājumu datu bāzes izveide, kas palīdzēs uzņēmuma darbiniekiem savlaicīgi pasūtīt vajadzīgo aprīkojumu, būs atvieglota inventarizācijas veikšana, kā arī datu bāze palīdzēs lietderīgāk izmantot uzņēmuma resursus (neveidojot lielu krājumu daudzumu, ja tas nav nepieciešams). Darba aizsardzības nodaļā tiek apzināti riska faktori darba vietās, un izstrādāts EuroPark preventīvo pasākumu plāns, nosakot plānotās izmaksas. Grafiskā daļa tiek atspoguļoti grafiski dažādi apskati, secinājumi un fakti, kas radušies darba izstrādes gaitā. Diplomprojekta izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Diplomprojekta darba apjoms ir 89 lpp, neiekļaujot pielikumus. Šī darba izstrādei izmantots 19 literatūras avots, ieskaitot literatūru angļu valodā un interneta resursus. Darbā ievietotas arī 32 tabulas un 23 attēli.
Keywords konkurētspēja, efektivitāte, saimnieciskā darbība
Keywords in English competitiveness, efficiency , economic activity
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 06.01.2015 12:05:36