Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Stividorpakalpojumu uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Increasing Business Activity Efficiency of Stevedoring Services Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. V.Jurēnoks
Reviewer Mg.oec., doc. J.Jakubāne
Abstract Diplomprojekts “Stividorpakalpojumu uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanas projekts” tika izstrādāts prakses laikā uzņēmumā LSEZ A/S “Liepājas osta LM”. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt uzņēmuma darbību un pakalpojumus, un nonākt pie trīs problēmām. Problēmas nepieciešams aprēķināt un dot novērtējumu pēc esošās uzņēmuma situācijas. Diplomprojekta pamatuzdevums ir izvirzīt priekšlikumus problēmu atrisināšanai un uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, dabas un darba aizsardzības un grafiskās daļas. Diplomprojektam pievienotas darba izpildes un novērtējuma veidlapa, diplomprojekta uzdevums un recenzija. Diplomprojekta apjoms ir 93 lapas un darbā ir iekļauti 31 attēls 22 tabulas un 1 formula. Analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma LSEZ A/S “Liepājas osta LM” darbība un beramkravas transportēšanas un pārkraušanas process. Tika veikta arī sojas spraukumu apjomu analīze un salīdzināšana pa trīs gadiem, lai varētu veikt nepieciešamos aprēķinus. Pēc analītiskās daļas tika izvirzītas trīs problēmas, kuras tika izanalizētas un aprēķinātas. Projekta aprēķinu daļā tika veikti ekonomiskie aprēķini, lai varētu izvirzīt galvenos priekšlikumus problēmām, kas tika izvirzītas, pamatojoties uz analītiskajā daļā veiktajiem pētījumiem. Pirmais aprēķins ir par efektivitātes paaugstināšanu, iegādājoties jaudīgāku motoru, kā rezultātā samazinās vagonu dīkstāves un palielinās ieņēmumi par iekraušanas darbiem. Otrais aprēķins ir par sojas spraukumu transportēšanu ar divu tipu kuģiem no Brazīlijas. Tika apskatīti un aprēķināti četri varianti, lai noskaidrotu, kurš ir visefektīvakais variants, transportējot sojas spraukumus. Trešajā daļā aprakstīta situācija, konverējot valūtu, jo sojas spraukumi tiek pirkti dolāros, bet rēķini tiek maksāti eiro. Tehnoloģiskajā daļā ir veiktas divas prognozes kravu apjomam nākamajam gadam un nākamajam ceturksnim. Viena prognoze ir aditīvais modelis un otra metode – izmantojot eksponenciālo izlīdzināšanu ar vienu un diviem parametriem. Darba un dabas aizsardzības daļā ir apskatīti darba riski strādniekiem, kas izkrauj kravu no kuģu rūmēm, kā arī sniegta informācija kā samazināt iespējamos riskus. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojektā iekļautie autora izstrādātie vizuālie materiāli.
Keywords Stividorpakalpojumu uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanas projekts
Keywords in English Project for Increasing Business Activity Efficiency of Stevedoring Services Company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 06.01.2015 20:21:51