Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļa zīmju un apzīmējumu izmantošanas efektivitātes analīze” („Jelgavas un Zaļās noras ielu rekonstrukcija Jaunjelgavā”)
Title in English “Effectiveness "Analysis of Road Signs and Marking Applications ” (“Reconstruction of Jelgavas and Zalas noras Street in Jaunjelgava”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) mērķis: izvērtēt ceļa zīmju gājēju pāreja un to apzīmējumu efektivitāti un piedāvāt alternatīvas, kā uzlabot gājēju drošību uz pētījumā minētajām gājēju pārejām. Analizēt, vai ātruma pārsniegšana ir cēlonis negadījumiem uz gājēju pārejām. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) uzdevumi: apkopot pieejamo informāciju par satiksmes negadījumiem uz gājēju pārejām; apkopot gājēju drošības uzlabošanas veidus pie gājēju pārejām; izanalizēt, vai autovadītāju ātruma pārsniegšana ir viens no negadījumu cēloņiem uz gājēju pārejām. Darbu veido divas daļas: bakalaura darbs - Ceļa zīmju un apzīmējumu izmantošanas efektivitātes analīze; inženierprojekts - Jelgavas un Zaļās noras ielas rekonstrukcija Jaunjelgavā. Bakalaura darbs sastāv no sešām nodaļām: 1. nodaļā apskatīta speciālā literatūra par ceļa zīmēm un apzīmējumiem. 2. nodaļā aprakstīti gājēju pāreju veidi Latvijā. 3. nodaļā veikts pētījums par autovadītāju izvēlēto ātrumu pirms 4 izvēlētajām gājēju pārejām. 4. nodaļā analizēta braukšanas ātruma ietekme ceļu satiksmē un īss apkopojums par veiktajiem mērījumiem. 5. nodaļā apkopoti drošības uzlabošanas veidi pie gājēju pārejām. 6. nodaļā apkopoti secinājumi par veikto pētījumu un izvirzīti priekšlikumi efektīvākai gājēju drošības uzlabošanai uz gājēju pārejas. Inženierprojekts izstrādāts Jelgavas un Zaļās noras ielas rekonstrukcijai. Projekta risinājumi paredz esošā ceļa rekonstrukciju, uzlabojot esošo situāciju, transporta un gājēju drošību, paredzot atvairbarjeras Daugavas pusē un gājēju celiņu ielas otrā pusē. Izprojektēts izbūves plāns, garenprofils, vertikālais, horizontālais plāns, ūdens atvade, satiksmes organizācija, tipveida griezumi, divi griezumi specifiskās vietās un rasējumi ar mazo inženierbūvju detalizāciju (atbalsta siena, soliņa, atkritumu urnas, kāpnes, gājēju pārejas un autobusu pieturvietas). Bakalaura darba ar inženierprojektu apjoms ir 175 lpp, no kurām 55 lpp ir bakalaura daļa un 120 lpp ir inženierprojekta daļa ar 42 rasējumiem, 43 attēli (no tiem 13 fotogrāfijas), 55 tabulas, 32 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Gājēju pāreja, ātrums, mērījumi, ceļa zīmes, Jelgavas iela, rekonstrukcija
Keywords in English Pedestrian crosswalk, speed, measurements, traffic sign, Jelgavas street, reconstruction
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.01.2015 17:56:17