Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmums kā nodokļu maksātājs
Title in English Company as Taxpayer
Author Linda Bērtule
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor J.Mežiels
Reviewer Mg.oec., prakt. doc. J.Jakubāne
Abstract Nodokļu ieņēmumiem ir liela loma valsts ekonomikas attīstībā un pilnveidošanā. Tieši tāpēc mūsdienās gandrīz visas preces un pakalpojumi tiek aplikti ar nodokli. Lielākie nodokļu maksātāji ir gan fiziskas, gan juridiskas personas. Latvijas nodokļu sistēmu pašlaik veido piecpadsmit dažādi nodokļi un tiem atbilstošie likumi. No visiem nodokļiem lielākos nodokļu ieņēmumus valsts kopbudžetā veido valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pievienotās vērtības nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kā arī uzņēmumu ienākuma nodoklis. Autore bakalaura darbā izpēta, un izanalizē nodokļu sistēma Latvijā. Veic nodokļu sloga lielumu salīdzināšanu Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Aprēķinājusi uzņēmuma nodokļu slogu, kā arī noteikusi uzņēmuma nodokļu īpatsvara lieluma kopējos būvniecības izdevumos. Bakalaura darbā ir divas daļas - analītiskā apskata daļa un pētījumu un aprēķinu daļa. Analītiskajā apskata daļā vairāk sniegta vispārēja informācija par nodokļu būtību, nodokļu elementiem, nodokļu maksātājiem, par nodokļu sistēmu Latvijā. Salīdzināts nodokļu sloga lielums Latvijā ar citām Eiropas Savienības valstīm, kā arī tuvāk izpētīts uzņēmumu ienākuma nodoklis. Pētījumu un aprēķinu daļā izpētīti būvniecības nozares raksturojošie elementi. Balstoties uz būvsabiedrības gada pārskatu datiem par nodokļu maksājumiem laika periodā no 2004.gada līdz 2013.gadam, darba autore veica nodokļu sloga aprēķinus. Darba nobeigumā, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem un zināšanām, tiek izdarīti secinājumi. Darba izstrādes pamatā izmantoti dažādi literatūras avoti, uzņēmuma gada pārskati un statistikas dati. Bakalaura darbs satur 59 lappuses, 12 attēlus, 11 tabulas.
Keywords Nodokļi, raksturojošie elementi, nodokļa sloga aprēķins.
Keywords in English Taxes, characterized by the elements, calculation of the tax burden.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.01.2015 15:11:54