Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Risku vadība jauna uzņēmuma dibināšanas procesā Latvijā"
Title in English "Risk Management Within the Process of Establishing New Company"
Author Kristīne Loskote
Department
Scientific advisor I.Voronova
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract Latvijas uzņēmējdarbības ekonomikā maziem un vidējiem uzņēmumiem ir liela nozīme, jo tie nodarbina aptuveni 79 % no visiem privātā sektora darbiniekiem un rada aptuveni 69 % no pievienotās vērtības. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai rastos ar vien jauni uzņēmumi, kas varētu radīt stabilas darbavietas un ekonomisko izaugsmi Latvijā. Ir ļoti svarīgi, lai jaunradītie uzņēmumi ir stabili un konkurētspējīgi ne tikai vietējā tirgū, bet arī eksportējot preces un pakalpojumus uz dažādām pasaules valstīm. Tāpēc svarīga risku vadība ir jau uzņēmuma dibināšanas procesā. Maģistra darba pētījuma objekts ir jaunu uzņēmumu dibināšanas process Latvijā, kas tika salīdzināts ar ārvalstu pieredzi un iespējām. Dibināšanas process maģistra darba ietvaros apskatīts no idejas rašanās par uzņēmējdarbības veidošanu līdz uzņēmuma reālas darbības uzsākšanai, ieskaitot, finansējuma piesaisti, piegādātāju izvēli, tirgus analīzi un uzņēmuma reģistrācijas procesu valsts iestādēs. Maģistra darba priekšmets ir riska vadība jauna uzņēmuma dibināšanas procesā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt vispiemērotākās riska vadības metodes mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) dibināšanas procesā Latvijā un izstrādāt risku vadības rīku jaunajiem uzņēmējiem. Maģistra darbs sastāv no trim daļām - analītiskās daļas, lietišķā pētījuma daļas, projekta daļas. Analītiskās daļas ietvaros tika analizēti dati par jaundibinātu uzņēmumu statistiku Latvijā, lielāko daļu datu salīdzinot ar Eiropas savienības valstu datiem, secinot, ka Latvijā salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm ir neliels skaits jaundibinātu uzņēmumu, tomēr to blīvums ir liels. Tāpat tika pētīts jauna uzņēmuma dibināšanas process Latvijā, salīdzinot to ar pārējām Baltijas valstīm. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tika izstrādāta SVID matrica uzņēmuma dibināšanas procesam Latvijā. Lietišķā pētījuma daļā tika apskatītas risku vadības koncepcijas, kas piemērojamas MVU risku vadībai, un to būtība. Tāpat tika analizētas risku identificēšanas un novērtēšanas rīki, kas tika izmantotas risku identificēšanai un risku matricas izstrādei jauna uzņēmuma dibināšanas procesam Latvijā. Balstoties iepriekš identificētiem riskiem un risku matricu, tika izstrādāts risku vadības rīks, risku identificēšanai un noteikšanai, kā arī pētīti ieteikumi jaunajiem uzņēmumiem. Projekta daļā tika apskatīta biznesa ideja par lietotu automašīnu no Vācijas tirdzniecības vietas izveidi Rīgā. Tika veikta izpēte, kas ļāva noteikt, vai biznesa ideja ir dzīvotspējīga, atrasta tai piemērotākā komercdarbības forma, noteikta labākā nodokļu apmaksas kārtībā, labākais iespējamais finansēšanas veids, aprēķināta naudas plūsmas prognoze un veikta tās diskontēšana, kā arī jūtīguma analīze. Visbeidzot balstoties uz iepriekšminēto un izmantojot izstrādāto riska vadības rīku, tika novērtēti biznesa idejas potenciālie riski, kā arī doti iespējami risinājumi to ietekmes samazināšanai.
Keywords Riska vadība jauna uzņēmuma dibināšanas procesā
Keywords in English Risk Management Within the Process of Establishing New Company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 29.12.2014 23:39:08