Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Iespējamā cilvēka sarkano asinsķermenīšu vecuma ietekme uz to mobilitāti
Title in English Probable influence of a human red blood cells age on their mobility
Department 15D00 Institute of Biomedical Engineering and Nanotechnologies
Scientific advisor Justyna Czerwinska
Reviewer Vineta Zemīte
Abstract Maģistra darbs Ispējamā cilvēka sarkano asinsķermenīšu vecuma ietekme uz to mobilitāti tika izstrādāts Erasmus apmaiņas programmas ietvaros, Bernes universitātē un sadarbībā ar INSEL hospitāli, Bernē, Šveicē. Pētījumā tika meklētas iespējas izstrādāt ātri veicamu un vienkāršu testu, ar kura palīdzību būtu iespējams noteikt eritrocītu vecumu asins paraugā. Lai sasniegtu mērķi tika meklētas sakarības starp eritrocītu vecumu un mobilitāti speciāli iepriekš izveidotos mikrokanālos. Respektīvi, dažāda vecuma eritrocīti tika pumpēti cauri kanālu sistēmām un veikta to kustības analīze, meklējot no vecuma atkarīgus šūnu uzvedības modeļus. Darbs ir inovatīvs, jo pirmo reizi ir veikti mēģinājumi, lai sadalītu eritrocītus pēc vecuma ar mikrofluīdu kanālu palīdzību. Darbs sastāv no teorētiskās un eksperimentālās daļas. Teorētiskajā daļās ir apskatītas dažādas alternatīvas tehnoloģijas eritrocītu vecuma noteikšanai (Cr-51, Biotin, Carbon monoxide, Labeled glycine, Facs, Microfluidic devices, Electrical sensors), apskatīta eritrocītu uzbūve un īpašības kā arī izanalizēti pētījuma daļā izmantotie materiāli, un tehnoloģijas (Mikrokanālu uzbūve, fizikālie principi kā arī izmantotās mikroskopijas metodes). Eksperimentālajā daļā ir uzskaitīti eksperimentu apstākļi, lietotās ierīces, to uzstādījumi un izanalizēti pie dažādiem parametriem iegūtie rezultāti uz uzskaitītas atklātās sakarības. Nobeigumā tiek piedāvāti uz eksperimentu rezultātiem balstīti secinājumi.
Keywords Sarkanās asins šūnas (SAŠ), eritrocīti, mikrokanāli, mikrocirkulācija, novecošanās, dzīvildzes note
Keywords in English Red blood cells (RBCs), erithrocytes, mirochannels, micro circulation, aging, lifetime estimation.
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 24.12.2014 06:49:36