Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Farmācijas produktu transportēšanas kvalitātes ekonomiskie aspekti"
Title in English "Economic Aspects of Medical Product Transportation Quality"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt farmācijas produktu transportēšanas nozari, un tā rezultātā izstrādāt priekšlikumus farmācijas produktu transportēšanas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai ar optimālām izmaksām, kas radīs uzņēmumam ekonomisko ieguvumu. Maģistra darbs sastāv no ievada, satura izklāsta trīs pamatdaļās, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā “ANALITĪSKĀ DAĻA” tiks izskatīta transporta pakalpojumu nozare, tai skaitā transporta veidu priekšrocības un trūkumi. Autore analizē kvalitātes kritērijus, pēc kuriem galvenokārt tiek vērtēti transportēšanas pakalpojumi. Ņemot vērā, ka katrai precei ir sava specifika, savi pārvadāšanas un uzglabāšanas nosacījumi, tiks izskatīti farmācija produkti un to izplatīšanas tendences. Otrajā daļā “LIETIŠĶĀ PĒTĪJUMA DAĻA” pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai autore piedāvā izmantot dažādas metode, kuras izmantošana nav ierobežota ar pakalpojumu veidu, taču galvenokārt lielāka uzmanība tiks pievērsta tieši transporta pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodēm. Arī tiek izstrādāta klientu aptaujas anketa un veikta anketēšana, pamatojoties uz anketu analīzi tiek izskatītas klientu vēlmes un vajadzības par transporta pakalpojumu. Lai varētu noteikt optimālo izmaksu lielumu, kas atbilst noteiktam pakalpojumu kvalitātes līmenim, autore identificē šīs izmaksas un nākošais solis ir kvalitātes izmaksu novērtēšana.Trešajā daļā “PROJEKTU DAĻA” autore apraksta uzņēmumu un tā darbības specifiku, kas attiecas tieši uz farmācijas piegāžu ķēžu vadīšanu. Tiek veikts transportēšanas pakalpojumu kvalitātes nodrošinājums uzņēmumā un izmaksu optimizācija, kas rādīs uzņēmumam ekonomisko ieguvumu.
Keywords Transportēšanas pakalpojumi, farmācijas produkti, kvalitāte, izmaksas
Keywords in English Transportation Sevices, Medical products, Quality, Costs
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.12.2014 14:59:28