Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Viesnīcu vērtēšanas teorētiskie aspekti
Title in English Theoretical aspects of hotel valuation
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Sarmīte Barvika
Reviewer Jānis Vanags
Abstract Diplomprojekta "Viesnīcu vērtēšanas teorētiskie aspekti" galvenais mērķis ir izpētīt teorētiskus, kā arī praktiskus aspektus viecnīcas tirgus vērtības noteikšanā, aprēķinot viesnīcas vērtību un nosakot faktorus, kas to ietekmē. Diplomprojekta uzdevumi ir: izvērtēt Latvijas viesnīcu tirgus situāciju, noteikt viesnīcu vērtību ietekmējošus faktorus, analizēt viesnīcas vērtēšanas procesā pielietotās metodes, izprast metodes priekšrocības un trūkumus un kā piemēru veikt viesnīcas vērtēšanu. Diploprojekts sastāv no projekta daļas un grafiskās daļas. Projekta daļa sastāv no četrām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās un darba aizsardzības daļas.Analītiskā daļā tiek sniegta informācija par viesnīcu kā nekustamā īpašuma objektu, tā īpatnībām, veikta viesnīcu klasifikācija, kā arī apskatīta pašreizējā situācija Latvijas viesnīcu tirgū. Projekta aprēķinu daļā tiek raksturots viesnīcu vērtēšanas process un noteikti tās vērtību noteicošie faktori, detalizēti tiek izskatīti viesnīcu vērtības noteikšanas metodes, kā arī tiek veikta viesnīcas vērtības aprēķināšana.Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīti vērtējuma atskaites sastādīšanā izmantotās datorprogrammas un galvenie informācijas resursi.Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīta vērtētāja profesijas darba aizsardzība.Diplomprojekta nobeigumā tiek formulēti projekta izstrādes laikā iegūti galvenie secinājumi un izvirzīti priekšlikumi.Diplomprojekta apjoms: 77 lpp., tajā ievietoti 24 attēli un 20 tabulas.
Keywords Komerciāla rakstura īpašums; Viesnīcas vērtēšana; Naudas plūsmas diskonta metode.
Keywords in English Trade Related Property; Hotel valuation; Discounted cash flow.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 22.12.2014 10:29:34