Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu piemērošanas aspekti Latvijas speciālajās zonās”
Title in English “Application of Tax Aspects in the Latvian Special Zones”
Author Valērija Novikova
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer I.Jevinga, Muitas un nodokļu katedras docente (parkt.) Mg.oec.
Abstract Darba autors: Valērija Novikova Darba tēma: Nodokļu piemērošanas aspekti Latvijas speciālās zonās Darba veids: Maģistra darbs Studiju programma: Inženierekonomikas un vadības fakultāte Darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docents Māris Jurušs Maģistra darbā tiek pētīti un analizēti nodokļu piemērošanas aspekti četrās Latvijas speciālās zonās. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas Specialās ekonomiskās zonas darbības ietekmi uz reģioniem, to perspektīvas un problēmas. Darba uzdevumi: 1) Veikt Latvijas speciālās ekonomiskās zonas analīzi; 2) Speciālajā literatūrā izpētīt speciālo ekonomisko zonu teorētiskos aspektus; 3) Veikt Latvijas speciālo ekonomisko zonu formēšanas analīzi; 4) Izstrādāt secinājums un priekšlikumus. Darbs sastāv no 3.nodaļām. Darba pirmajā daļā tiek pārskatāmi parādīta pētāmas valsts ekonomiskā attīstība un ir aprakstīta valdības īstenotā politika. Otrās daļas mērķis ir izpētīt speciālo ekonomisko zonu teorētiskos aspektus. Darba trešajā daļā ir izklāstīts darba autores veiktais pētījums, kas atspoguļo pētāmo speciālo ekonomisko zonu formēšanas analīzi un nosaka korelāciju starp zonu un valsts ienākošām investīcijām. Rezultātā iegūti šādi secinājumi, proti, izpētot Brīvo ekonomisko zonu teorētiskos materiālus, autors nonāca pie secinājuma, ka eksistē ļoti daudz brīvo ekonomisko zonu veidu ar dažādām darbības sfērām. Noskaidrots, ka brīvās ekonomiskās zonas ir viens no instrumentiem, ko pielieto valstis, lai veicinātu reģionālo attīstību un starptautisko tirdzniecību. Darbs kopumā izklāstīts 84 lappusēs, tajā iekļautas 5 tabulas un 6 attēli. Darbā izmantoti 44 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: speciālā ekonomiskā zona, brīvā ekonomiskā zona, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas, Rīgas Brīvosta, Ventspils Brīvosta.
Keywords : speciālā ekonomiskā zona, brīvā ekonomiskā zona, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, Rēzeknes sp
Keywords in English special economic zone, free economic zone of Liepajas special economy zone of a special economic zon
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 21.12.2014 19:05:44