Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Nodokļu politikas pilnveidošana saimnieciskās darbības veicējiem
Title in English Improvement of Tax Policy for Business Performers
Author Karina Serdjuka
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Andrējeva, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir Nodokļu politikas pilnveidošana saimnieciskās darbības veicējiem. Darba mērķis ir veikt Latvijas saimnieciskās darbības veicēju veidu analīzi un novērtēt Latvijas saimnieciskās darbības veicēju nodokļu politikas pilnveidošanas iespējas. Darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras saraksta. Pirmajā darba daļā tiek izskatīti Latvijas saimnieciskās darbības veicēju teorētiskie aspekti, maksājamie nodokļi, grāmatvedības kārtošanas veidi un saimnieciskās darbības reglamentējošie normatīvie akti. Otrajā daļā tiek analizēta Latvijas saimnieciskās darbības veicēju problemātika, un tiek pētīta ārvalstu pieredze. Trešajā daļā tiek izvirzīti priekšlikumi Latvijas nodokļu politikas pilnveidošanai, ka arī tiks izskatīta iespēja pārņemt dažus praktiskos aspektus nodokļu tiesību un nodokļu sistēmas jomā, ņemot vērā ārvalstu pieredzi. Izmantojot dažādus finansiālo rādītāju aprēķinus, veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Maģistra darba pētījuma objekts: saimnieciskās darbības veicēju darbība. Pētījuma priekšmets: saimnieciskās darbības veicēju nodokļu aprēķināšanas kārtība. Maģistra darba gaitā tika izveidots 1 attēli 7 tabulas un 14 grafiku, tika izmantoti 40 informācijas avotu: Latvijas Republikas likumi, Latvijas autoru grāmatas, mācību līdzekļi, publikācijas, Valts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli, statistikas dati un elektroniskie resursi. Darba apjoms ir 81 lappuse bez pielikumiem. Darbs ir rakstīts datorsalikumā latviešu valodā.
Keywords Nodokļu politikas pilnveidošana saimnieciskās darbības veicējiem
Keywords in English Improvement of Tax Policy for business Performers
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.12.2014 08:23:05