Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Ražošanas objekta vērtēšanas iespējas
Title in English The valuation options of a production object
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Renāte Muskate
Reviewer Iveta Stāmure
Abstract Diplomprojekts Ražošanas objekta vērtēšanas iespējas ir izstrādāts profesionālā bakalaura grāda iegūšanai latviešu valodā uz 74 lapām. Darbs sastāv no projekta un grafiskās daļas. Savukārt projekta daļai ir izstrādātas četras daļas: 1) analītiskā; 2) projekta aprēķinu; 3) tehnoloģiskā un 4) darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskajā daļā tiek apskatīta jēdziena nekustamais īpašums izpratne Latvijā, tirgus situācijas raksturojums un vērtēšanas teorētiskie aspekti, īpašu uzmanību veltot vērtēšanas pieeju analīzei. Projekta aprēķinu daļā tiek raksturots konkrētais novērtējamais objekts, aprakstīta īpašuma labākā lietošanas veida analīze, izvēlēta adekvātākā vērtēšanas pieeja, aprēķinātas nomas maksas un operatīvās izmaksas, kā arī noteiktas kapitalizācijas un diskonta likmes. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikts tirgus vērtības aprēķins, kas balstīts uz projekta aprēķina daļā pamatoti izvēlēto vērtēšanas pieeju, kā arī tiek veikta iegūtās vērtības salīdzināšana ar papildus aprēķina modeļos iegūtajiem rezultātiem. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek uzskaitīti vērtējamā objekta galvenie riska faktori un iespējamā ietekme uz apkārtējo vidi. Autores darba rezultātā iegūtās atziņas tika atspoguļotas secinājumos un tika izvirzīti priekšlikumi to problēmu risināšanai, ar kurām nācās saskarties darba veikšanas gaitā.
Keywords ražošanas objekts, vērtēšana
Keywords in English production object, valuation
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 19.12.2014 12:11:27