Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nozīme pašvaldību sociāli ekonomiskā attīstībā”
Title in English “The Role of Income Tax in the Socio-Economic Development of Municipality”
Department
Scientific advisor I.Judrupa
Reviewer Mg.oec. zin.asist. A.Vītola
Abstract Darba autors izstrādāja maģistra darbu par tēmu Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nozīme pašvaldību sociāli ekonomiskajā attīstībā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ietekmē tādus procesus kā investēšanu, ienākumu sadali un valsts izvēli sociālo un ekonomisko jautājumu risināšanā. Kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaits ir liels un tam ir arī nozīmīga loma gan valsts, gan pašvaldību budžetu sistēmā un arī nodokļu sistēmā. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme tautsaimniecībā, bet objekts ir pašvaldību budžeta sistēma. Darbā tiek izvirzīta sekojoša hipotēze - iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir būtisks pašvaldību ienākuma avots un tā palielināšanas iespējas pašvaldību budžetā veicnātu to socāli ekonomisko attīstību. Maģistra darba mērķis ir izpētīt nodokļu ietekmi gan valsts, gan pašvaldību budžetu veidošanā, noskaidrot iedzīvotāju ienākuma nodokļa galvenos teorētiskos aspektus, un izanalizēt, kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ietekmējis Latvijas tautsaimniecību un pētāmo pašvaldību budžetu veidošanas aspektus, kā arī piedāvāt iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai un tā rezultātā izdarīt secinājumus. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tikai noteikti darba uzdevumi kā izpētīt valsts un pašvaldību budžetu veidošanas principus; noskaidrot iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas principus un izpildes kārtību; analizēt, kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ietekmē Latvijas tautsaimniecību un pētāmo pašvaldību budžetus, pamatojoties uz statistikas materiāliem, lai noteiktu tā augšanas tempus; piedāvāt risinājumus budžeta ienākumu palielināšanai, izmantojot iedzīvotāju ienākuma nodokli; pierādīt vai noraidīt izvirzītās hipotēzes iespējamību; izstrādāt un argumentēt secinājumus par valsts un pašvaldību budžetiem, īpaši izceļot iedzīvotāju ienākuma nodokļa lomu tajā. Maģistra darbs sastādīts uz 85 lappusēm. Darbā iekļautas 14 tabulas un 22 attēli, kas vizuāli un grafiski papildina bakalaura darbā apkopoto informāciju un veikto analīzi. Darba izstrādes rezultātā darba izvirzītā hipotēze tika pierādīta.
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Keywords in English Income Tax
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.12.2014 10:27:51