Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Nacionālās kultūras ietekme uz uzņēmējdarbību”
Title in English “Impact of National Culture on Business”
Department
Scientific advisor T.Survilo
Reviewer Dr.oec., docents L.Krilovs
Abstract Maģistra darba tēma ir Nacionālās kultūras ietekme uz uzņēmējdarbību. Viens no noteicošiem Latvijas ekonomiskās izaugsmes faktoriem ir noturīga eksporta dinamika, ārējo tirgus apgūšana pozitīvi sekmē valsts labklājības līmeni. Maģistra darbā tiek izskatīts, kas kavē Latvijas uzņēmējiem apgūt Krievijas tirgu, kā šo valstu uzņēmējdarbību kavē nacionālas kultūras faktors un viens no būtiskākajiem uzņēmējdarbības vides aspektiem- pārrunu procesa atšķirības. Maģistra darbs ir strukturēts četrās nodaļās. Pirmās nodaļas ietvaros maģistra darba autore apskata tādu jēdzienu teorētisko konceptu kā kultūra, nacionālās kultūra, nacionālo kultūru modeļi attīstību, izpēta nacionālo kultūru veidojošos un ietekmējošos faktorus, svarīgāko nacionālo kultūras modeļu attīstību un dimensiju skatījumu. Kā uzņēmējdarbības vides veidošanas priekšnoteikumu maģistra darba autore veic pārrunu procesa raksturojumu. Otrajā nodaļa autore veic Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas nacionālo kultūru raksturojumu, pamatojoties uz pirmajā nodaļā izskatītiem modeļiem un nacionālās kultūras faktoriem. Trešajā nodaļā autore izskata nacionālo kultūru radītās problēmsituācijas viena uzņēmuma griezumā. Ceturtajā nodaļā maģistra darba autore izstrādā pētījuma kvalitatīvo daļu un uz teorijas un nodaļu izrietošo atziņu pamata izveido aptaujas anketu uzņēmējiem un veidojot interviju ekspertiem. Balstoties uz iegūtajiem aptaujas un intervijas rezultātiem, tiek sniegts autores izvirzītās hipotēzes novērtējums. Viens no galvenajiem darba secinājumiem, ka nacionālā kultūra ir neviendabīgs veidojums, mēģinot to pārveidot par tādu, var parādīt rezultātu, kas būs neatbilstošs reālajai situācijai. Nacionālo kultūru īpatnības vairāk skar uzņēmumus, kuriem ir mazs pieredzes uzņēmējdarbības procesos. Maģistra darba apjoms ir 146 lappuses (bez pielikumiem). Darbs ietver 5 tabulas un 30 attēlus, 12 pielikumus. Maģistra darbā tika izmantoti 148 informācijas avoti.
Keywords Latvijas Republika, Krievijas Federācija, nacionālā kultūra, pārrunas, Geert Hofstede
Keywords in English Latvian Republic, Russian Federation, the national culture, negotiations, Geert Hofstede
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 18.12.2014 16:25:43