Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Latvijas pārtikas nozares uzņēmumu eksportspējas paaugstināšana”
Title in English “Increase of Exportability of Latvian Food Industry Companies”
Department
Scientific advisor I.Judrupa
Reviewer Dr.oec., profesors V.Nešpors
Abstract Tā kā pasaulē plaši notiek globalizācijas process, tad līdz ar to uzņēmumiem ir jākonkurē ne tikai ar iekšējā tirgus uzņēmumiem, bet arī ar citu valstu uzņēmumiem. Līdz ar globalizācijas procesu uzņēmumu un valsts konkurētspēju nosaka arī eksportspēja. Lēmums maģistra darbā apskatīt pārtikas nozares uzņēmumu eksportspēju tika pieņemts, jo Latvijā pārtikas pārstrāde ir otra lielākā apstrādes rūpniecības nozare Latvijā, un veido 22% no apstrādes rūpniecības izlaides. Lauksaimniecības un pārtikas produkti ieņem nozīmīgu īpatsvaru gan valsts kopējā eksporta, gan kopējā importa rādītājos. Maģistra darba pirmās daļas ietvaros tika izpētīta konkurētspējas un eksportspējas nozīme un būtība, turklāt tika atklāts, ka latviešu akadēmiskajā literatūrā pašlaik eksportspējas jēdziens nav definēts, līdz ar to maģistra dara ietvaros, balstoties uz ārzemju informācijas un ekspertu aptauju, tika izveidota eksportspējas definīcija. Tāpat arī tika noteikti svarīgākie faktori, kas ietekmē uzņēmumu eksportspēju, un apskatīti valsts politikas plānošanas dokumenti, kuros eksporta veicināšana ir viena no svarīgākajām prioritātēm. Maģistra darba otrajā daļā tika veikta statistisko datu analīze, un apkopojot rezultātus tika iegūts, ka alkoholiskie dzērieni, graudaugu produkti, un piena pārstrādes produkti ir galvenās eksporta preces pārtikas nozarē, un šīs nozares galvenās eksporta partnervalstis ir abas pārējās Baltijas valstis un Krievija. Papildus tika noskaidrots, ka Krievijas noteiktā lauksaimniecības un pārtikas preču embargo ietekme uz kopējo Latvijas tautsaimniecību ir salīdzinoši niecīga, bet daļā pārtikas nozares situācija ir kritiska. Maģistra darba trešajā daļā tika apkopoti svarīgākie ieteikumi Latvijas pārtikas nozares uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanā un apskatīti veicamie pasākumi gan mikro, gan makro līmenī. Pārsvarā norādītie ieteikumi tika papildināti ar praktiskiem piemēriem no latviešu vai ārzemju pārtikas uzņēmumu eksporta pieredzes. Maģistra darba noslēgumā ir apkopoti galvenie secinājumi un izstrādāti seši priekšlikumi Latvijas pārtikas nozares uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanai. Maģistra darba apjoms ir 103 lpp., neskaitot pielikumus. Darbā ir iekļauti 36 attēli, 13 tabulas un pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir 74 avoti.
Keywords Konkurētspēja, Eksportspēja, Pārtika, Eksportēšana, Starptautiskā konkurence
Keywords in English Competitiveness, Export capability, Food, Exporting, International competition
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 18.12.2014 02:37:47