Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa analīze Latvijā”
Title in English “Analysis of the Value Added Tax in Latvia”
Author Nataļja Saveļjeva
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēma: Pievienotās vērtības nodokļa analīze Latvijā. Pievienotās vērtības nodoklis ir būtiska valsts nodokļu sistēmas sastāvdaļa, iekasējumi no tā ieņem lielāko daļu no kopējās iekasētās nodokļu summas valsts budžetā. Pievienotās vērtības nodoklis rada vislielākās problēmas nodokļu administrēšanā un iekasēšanā, un tieši, mūsdienās Latvijā pastāvošas un aktuālās problēmas izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, liels ēnu ekonomikas līmenis un krāpšanas līmenis pievienotās vērtības nodokļa jomā. Pētījuma objekts: Pievienotās vērtības nodoklis. Pētījuma priekšmets: Pievienotās vērtības nodokļa loma Latvijas valsts budžetā. Diplomdarba mērķis ir analizēt Pievienotas vērtības nodokļa lomu Valsts budžetā un tā piemērošanas problēmas. Darba uzdevumi: raksturot Pievienotās vērtības nodokļa būtību, apskatot tās galvenos elementus, analizēt nodokļu likmju izmaiņu ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem, identificēt galvenās iekasēšanas problēmas, dot secinājumus un izvirzīt priekšlikumus PVN sistēmas pilnveidošanai Latvijā. Diplomdarbs sastāv no trijām daļām. Pirmā daļa ir teorētiska, tajā tiek apskatīta PVN vēsturiskā attīstība, kā arī apskatīti jautājumi, saistīti ar PVN būtību un tā galveno aspektu raksturojumu. Otrajā daļā tiek aplūkota PVN loma valsts budžetā, arī tiek pētītas PVN likmju izmaiņas un to izmaiņu fiskālais efekts. Trešajā daļā tiek pētītas ar Pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanu saistītās problēmas, kā arī sniegts vispārējs apraksts par nodokļu veidiem, par to, kā Latvijas Republikā tiek veikta nodokļu kontrole. Darba apjoms ir 66 lappuses. Darbs sastav no trīm daļam, darba ievietotas 9 tabulas, 30 attēli, tika izmantoti 22 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA ANALĪZE LATVIJĀ
Keywords in English Analysis of the Value Tax in Latvia
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 17.12.2014 15:34:01