Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Jūras kravu pārvadājumu perspektīvas Latvijā
Title in English Perspective Development of Sea Freight Forwarding in Latvia
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Ostu attīstība veicina kravu apjoma pieaugumu gan dzelzceļam, gan autotransportam. Palielinoties pārvadājumu apjomiem, palielinās iedzīvotāju nodarbinātības līmenis, palielinās valsts un tās iedzīvotāju labklājība, stabilizējas valsts ārējās tirdzniecības bilance. Līdz ar to svarīgi piesaistīt jaunas kravu plūsmas, kā arī noturēt esošās, īpašu uzmanību pievēršot sniegto pakalpojumu kvalitātei. Maģistra darba pētījuma objekts ir jūras kravu pārvadājumi Latvijā. Pētījuma priekšmets ir Latvijas perspektīvas jūras kravu pārvadājumos. Maģistra darba mērķis ir veikt Latvijas lielāko ostu un jūras kravu pārvadājumu tirgus analīzi, kā arī izpētīt Latvijas perspektīvas jūras kravu pārvadājumu jomā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi: - veikt transporta un uzglabāšanas nozares analīzi; - veikt jūras kravu pārvadājumu izpēti Latvijā, kā arī Baltijas jūras austrumu krasta ostās; - veikt Latvijas lielāko ostu analīzi; - apkopot informāciju par jūras kravu pārvadājumiem; - prognozēt kravu apgrozījumu Latvijas ostās; - izvērtēt Latvijas perspektīvas jūras kravu pārvadājumos; - uz iepriekš veiktās analīzes pamata veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Pirmajā daļā tiek izpētīta jūras kravu pārvadājumu attīstības vēsture, apskatīti normatīvie akti, kas regulē starptautiskos pārvadājumus, tiek veikta kravu pārvadājumu analīze, kā arī lielāko Latvijas ostu raksturojums. Otrajā daļā tiek analizētas jūras pārvadājumu priekšrocības un trūkumi salīdzinot ar citiem transporta veidiem, apskatīta muitas loma starptautiskajos pārvadājumos, tiek veikts Baltijas jūras austrumu krasta ostu apskats, kā arī tiek analizēta infrastruktūras nozīme veiksmīgai kravu pārvadājumu attīstībai. Trešajā daļā tiek veikta ilgtermiņa prognoze gan konteineru pārvadājumiem, gan arī citu kravu pārvadājumu apgrozījumam Latvijas lielākajās ostās. Tiek veikta kravu pārvadājumu SVID analīze Latvijā, apskatītas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi.Tiek analizēta Latvijas tranzīta plūsmas, kā arī konteinerkravu attīstības iespējas. Tiek apskatīta starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas ieviešanas nepieciešamība. Noslēgumā tiek izdarīti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi jūras kravu pārvadājumu attīstības iespējām Latvijā. Maģistra darbā ir 3 nodaļas, 80 lappuses, 24 attēli, 10 tabulas, 1 formula un 40 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords jūras pārvadājumi, tranzīts, ostas
Keywords in English sea freight, transit, ports
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 18.12.2014 08:44:18