Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Banku pakalpojumu eksporta iespējas uz BRIC valstīm”
Title in English ”Export Opportunities of Banking Services to the BRIC Countries”
Author Anna Suhareva
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Jurgelāne
Reviewer
Abstract Maģistra darbu "Banku pakalpojumu eksporta iespējas uz BRIC valstīm" maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Anna Suhareva. Finanšu pakalpojumi ir nozīmīga Latvijas ekonomikas sastāvdaļa. Eksporta veicināšana ir viena no valsts prioritātēm. Ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko stāvokli un valsts pieredzi pakalpojumu sfēras attīstībā, finanšu sektora pakalpojumi uzskatāmi par vienu no perspektīvākajām nozarēm valsts eksporta palielināšanai. Latvijas banku sektors ir diezgan piesātināts. Tādējādi, daudzas bankas analizē iespējas eksportēt savus pakalpojumus uz ārvalstu finanšu tirgiem. Bankām ir jāmeklē jauni attīstības tirgi, ar augošo ekonomiku un ar plašām uzņēmējdarbības veikšanas iespējam. Šādu tirgu labākais piemērs ir BRIC valstis. BRIC valstu aliansi pārstāv Krievijas Federācija, Indija, Ķīna un Brazīlija. BRIC valstis tuvākajos 10 gados var kļūt par vadošo ekonomisko aliansi. Darba mērķis ir izvērtēt banku pakalpojumu eksporta iespējas uz BRIC valstīm, lai paplašinātu bankas pakalpojumu mērķa tirgu un izstrādāt Latvijas komercbankas un vienas no BRIC valsts bankas sektora sadarbības modeli. Pirmajā nodaļā ir apskatīts banku pakalpojumu jēdziens un veidi, kā arī banku pakalpojumu eksporta veidi un to nozīme Latvijas tautsaimniecībā. Lai analīze būtu plašāka un pilnīgāka, tiek apskatīts Latvijas finanšu sektors, tā struktūra un attīstības tendences. Otrajā nodaļā ir izpētīta BRIC valstu ekonomika, to attīstība un nākotnes prognozes. Tika izvērtēta Latvijas sadarbība ar BRIC valstīm starptautiskajā tirdzniecībā, kā arī sadarbība finanšu sektorā. Pēc veiktās analīzes tika izvēlēta viena no BRIC valstīm Latvijas banku pakalpojumu eksportam. Tā kā katrai Latvijas komercbankai ir savs mērķa tirgus un savas prioritātes, kā arī dažādas piedāvāto pakalpojumu cenas un procentu likmes, darba autore izvēlējās vienu no Latvijas komercbankām tālākai analīzei. Trešajā nodaļā tika izvēlēti konkrēti bankas pakalpojumi eksportam. Tiek raksturotas izvēlētās BRIC valsts bankas nozares stiprās, vājās puses un izvēlēto bankas pakalpojumu eksporta iespējas un draudi. Pētījuma rezultātā tiek izstrādāts izvēlētās Latvijas komercbankas un izvēlētās BRIC valsts sadarbības modelis, ko var izmantot tālākajiem pētījumiem. Tiek aprēķināts piedāvāto bankas pakalpojumu eksporta uz izvēlēto BRIC valsti ekonomiskais efekts. Pēc autores domām, kas ir balstītas uz veiktajiem aprēķiniem, banku pakalpojumu eksports uz vienu no BRIC valstīm ir izdevīgs un efektīvs Latvijas banku sektora attīstībai. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp., kur ir iekļautas 11 tabulas, 24 attēli un 45 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma.
Keywords Banku pakalpojumu eksports, BRIC valstis, e-tirdzniecība, Brazīlija
Keywords in English Export Opportunities of Banking Services , BRIC countries, e-commerce, Brazil
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.12.2014 13:15:05