Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Muitas maksājumu ietekme uz kafijas patēriņu Latvijā
Title in English Influence of Customs Duties to the Consumption of Coffee in Latvia
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma ir Muitas maksājumu ietekme uz kafijas patēriņu Latvijā. Diplomdarba objekts ir kafijas patēriņa izmaiņas Latvijā pēdējo gadu laikā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt, kā muitas maksājumi ietekmē kafijas patēriņa izmaiņas Latvijā laika posmā no 2000.gada līdz 2013.gadam ieskaitot. Minētā mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: iepazīstināt, kādi muitas maksājumi ir piemērojami kafijas produktiem; noskaidrot, kāpēc kafijas produktiem ir piemērojami muitas maksājumi; apskatīt, kādas ir bijušas galvenās izmaiņas muitas maksājumu sistēmā, kā tie iedalās un kādas likmes ir piemērojamas kafijas produktiem; analizēt datus par kafijas importa un eksporta apjomiem Latvijā, kafijas patēriņa izmaiņām un to ietekmējošiem faktoriem;izpētīt kā veidojas cena kafijai un kas to var ietekmēt; izdarīt secinājumus par muitas maksājumu ietekmi uz kafijas patēriņu Latvijā un izvirzīt priekšlikumus par iespēju palielināt valsts budžeta ieņēmumus no attiecināmajiem muitas maksājumiem par kafiju. Diplomdarbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek raksturoti muitas maksājumi, kas ir attiecināmi uz kafijas realizēšanu Latvijā. Sīkāk tiek apskatīti un aprakstīti tādi muitas maksājumi kā akcīzes nodoklis, muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Otrajā daļā tiek veikta kafijas importa un eksporta datu analīze Latvijā, tiek apskatītas kafijas patēriņa izmaiņas un to ietekmējošie faktori, papildus tiek pētīta cenu veidošanās kafijas produktiem iekšējā tirgū, kā arī tiek apskatīts Starptautiskais kafijas līgums, tā nozīme un mērķi. Diplomdarbs izstrādāts par pamatu ņemot studiju un prakses laikā gūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildus izmantojot speciālo literatūru par finanšu nozari, Latvijas Republikā izstrādātos un pieņemtos likumus, Latvijas Statistikas datubāzē pieejamos datus, kā arī citus elektroniskos resursus. Darbs sastāv no sastāv no 76 lapām, 12 tabulām, 2 formulām un 13 attēliem, kā arī ir izmantoti 51 informācijas avots.
Keywords Muitas maksājumu ietekme uz kafijas patēriņu Latvijā
Keywords in English Influence of Customs Duties to the Consumption of Coffee in Latvia
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.12.2014 11:42:44