Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Ārvalstu finansējuma piesaiste Latvijas augstākās izglītības iestāžu konkurētspējas veicināšanai”
Title in English ”Attracting International Funding to Increase Competitiveness of the Latvian Higher Education Institutions”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor O.Bogdanova
Reviewer
Abstract Maģistra darbu Ārvalstu finansējuma piesaiste Latvijas augstākās izglītības iestāžu konkurētspējas veicināšanai maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Kristīne Kostaščuka. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt risinājumus potenciālā ārvalstu finansējuma izvēles un piesaistes procesu pilnveidošanai Latvijas augstākās izglītības iestāžu ārējās konkurētspējas veicināšanai, piemērojot tos konkrētai augstākās izglītības iestādei. Maģistra darba pētījuma objekts ir augstāko izglītības iestāžu konkurētspēja. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir ārvalstu finansējuma izmantošana augstāko izglītības iestāžu konkurētspējas veicināšanai ārējos tirgos. Maģistra darba novitātes elementi ir ārvalstu finansiālā atbalsta izvēles modelis un ziedojumu piesaistes rīcības plāns, kas ietver iekšējās un ārējās komunikācijas modeļus, konkrētu aktivitāšu plānu un dokumentācijas paraugus procesu pilnveidošanai. Pētījums sastāv no trīs nodaļām, kas sadalītas apakšnodaļās. Maģistra darba pirmajā daļā tiek analizēti augstākās izglītības iestāžu ārējās konkurētspējas dažādie noteikšanas kritēriji. Papildus raksturoti ārvalstu finansējuma avoti, pētīts to plānošanas process, vadlīnijas un prioritātes. Rezultātā identificēti augstāko izglītības iestāžu ārējo konkurētspēju veicinošie rādītāji un pieejamais ārvalstu finansējums. Otrajā daļā analītiski pētītas un aprakstītas augstākās izglītības iestādes Latvijā, detalizēti salīdzinātas universitātes tipa augstākās izglītības iestādes identificētajos ārējās konkurētspējas rādītājos. Izstrādāts atbilstošā un piemērotā ārvalstu finansējuma izvēles modelis, kurš piemērojams jebkurai Latvijas universitātes tipa augstākās izglītības iestādei ārvalstu finansējuma izvēlē. Trešajā daļā analizēta Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un tai piesaistītā nodibinājuma Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds (RTU Attīstības fonds) darbība, iezīmētas RTU ārējās konkurētspējas attīstības izaicinājumi un problēmas. Rezultātā izveidots ziedojumu piesaistes rīcības plāns, pilnveidojot esošus procesus un radot jaunus risinājumus, kurus ieviešot tiktu nodrošināta universitāšu, tai skaitā RTU, ārējās konkurētspējas veicināšana. Maģistra darbu noslēdz secinājumu un priekšlikumu daļa. Maģistra darbs ir uz 95 lpp., neskaitot pielikumus, darbā ir 13 attēli, 12 tabulas un 64 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbam ir pievienoti 6 pielikumi 38 lpp. apjomā. Pētījumu atbalsta Valsts Pētījumu programma 5.2. EKOSOC LV.
Keywords Konkurētspēja, augstākās izglītības iestādes, Eiropas Savienības fondi, finanšu programmas,ziedojumi
Keywords in English Competitiveness, higher education institutions, European Union funds, financial programs, donations
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.12.2014 09:31:44