Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas tranzīta nozares attīstības analīze starptautisko ekonomisko ierobežojumu ietekmē”
Title in English ”Analysis of Latvian Transit Development in the Context of International Economic Constraints”
Author Jekaterina Drozdova
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer
Abstract Maģistra darbu Latvijas tranzīta nozares attīstības analīze starptautisko ekonomisko ierobežojumu ietekmē maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi Jekaterina Drozdova. Pētījuma objekts ir Latvijas tranzītkravu pārvadājumu nozare. Pētījuma priekšmets ir Latvijas tranzīta nozares transporta un loģistikas uzņēmumu mijiedarbība paaugstinātas konkurences apstākļos. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz tranzīta nozares attīstības analīzi starptautisko ekonomisko ierobežojumu ietekmē, izstrādāt jaunu multimodālās loģistikas sistēmas modeli tranzīta pārvadājumu attīstībai Latvijā. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, ir izstrādāti konkrēti uzdevumi: teorētiskās un aktuālās informācijas apstrāde un analīze, transporta un loģistikas sistēmas problēmu izpēte starptautisko ekonomisko ierobežojumu ietekmē, multimodālā transporta pārvadājumu maršrutu analīze, ekspertu viedokļu un faktu sintēze, kā arī multimodālās loģistikas sistēmas modeļa izstrāde tranzīta kravu piesaistīšanai Latvijā. Maģistra darbam ir izveidota noteikta nodaļu un apakšnodaļu secība, kurā iekļauti šādi pētāmie jautājumi: darba pirmajā nodaļā tiek pētīta tranzīta nozares nozīme starptautisko pārvadājumu un muitas jomā; darba otrajā nodaļā tiek veikta starptautisko kravu autopārvadājumu organizēšanas analīze starptautisko ekonomisko ierobežojumu ietekmē, kur tiek novērtēti Krievijas TIR karnešu izmantošanas un pārtikas produktu ievešanas ierobežojumi; darba trešajā nodaļā tiek analizētas Latvijas tranzīta nozares attīstības iespējas, novērtējot multimodālā transporta pārvadājumu maršrutus gan no kvalitatīvā, gan no kvantitatīvā viedokļa, kā arī izstrādāts multimodālās loģistikas sistēmas modelis tranzītkravu pārvadājumu attīstībai Latvijā. Maģistra darba izstrādes laikā gūtās atziņas tiek formulētas secinājumos un priekšlikumos tranzīta kravu pārvadājumu attīstībai. Maģistra darbā ir izstrādāta novitāte - multimodālās loģistikas sistēmas modelis Latvijas ostas teritorijā tranzīta pārvadājumu attīstībai. Maģistra darbā ir 100 lpp., 9 tabulas, 22 attēli, 5 pielikumi uz 7 lpp. un 56 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskās pētījuma daļas.
Keywords Tranzīts, starptautiskie kravu pārvadājumi, multimodālais transports, ekonomiskās sankcijas.
Keywords in English Transit, international freight transportation, multimodal transport, economic sanctions
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.12.2014 15:00:43