Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Izvairīšanās no nodokļu nomaksas apkarošanas salīdzinošā analīze Latvijā un ASV”
Title in English “Tax Evasion Combat Comparative Analysis of Latvia and USA”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, profesors, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir izvairīšanās nodokļu nomaksas apkarošanas salīdzinošā analīze Latvijā un ASV. Maģistra darbā ir aplūkota cīņa ar izvairīšanos nodokļu nomaksas, un par pētījuma valstīm ir izvēlētas Latvija un ASV. Maģistra darba izstrādē ir iekļautas četras nodaļas, kur pirmajās trijās nodaļās ir apskatīts darba teorētiskais pamatojums, pēdējā ir apvienota gan darba praktiskā, gan zinātniski pētnieciskā daļa. Pirmajā nodaļā, kā iepriekš minēts, ir apskatīts darba teorētiskais pamatojums, proti, praktiskajā daļā ietverto apskatāmo jautājumu un situāciju teorētiskā būtība un jēga, tas ir apskatīti tādi jautājumi, kā nodokļu būtība un nodokļu sistēmu veidojošie elementi gan Latvijā, gan ASV. Otrajā nodaļā ir apskatīta nodokļu jomas atbildīgo iestāžu būtība, darbības raksturojums, tas ir, iestāžu pienākumi, kā arī šajā nodaļā ir nodokļu noziedzīgo nodarījumu teorētiskais raksturojums, proti, to būtība, kā arī uz tiem attiecināmo normatīvo aktu apskats. Trešā nodaļa attiecīgi ir darba teorētiskā pamatojuma nodaļa, kurā secīgi ir izklāstīts gan Latvijas, gan ASV nodokļu administrācijas jeb ieņēmumu iestādes raksturojums un tās darbības pienākumi, tāpat šajā nodaļā ir apskatītas tās iestādes, kas nodarbojas ar finanšu izlūkošanas darbībām, proti, iestādes, kas nodarbojas ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas apkarošanas izmeklēšanas darbībām. Ceturtā nodaļa ir darba praktiskā un tajā pašā laikā zinātniski pētnieciskā nodaļa, kurā attiecīgi, balstoties arī uz teorētiskajā daļā ietverto informāciju, ir izpētīti gan normatīvie akti nodokļu uzraudzības un kontroles jomā, kas attiecas uz Latviju, gan arī attiecīgās iestādes darbības principi un secīgi veicamie pasākumi attiecībā uz nodokļu noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu, kas attiecas uz ASV. Papildu iepriekš minētajām, šajā nodaļā ir sniegts arī minēto dokumentu izvērtējums no praktiskā viedokļa, proti, to cik efektīvi un lietderīgi ir attiecīgajos dokumentos ietvertie izmeklēšanas un nodokļu kontroles pasākumi. Darba apjoms: 90 lapaspuses bez pielikumiem, 2 tabulas, 1 formula un 2 attēli. Izmantoti 42 literatūras avoti.
Keywords IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻU NOMAKSAS APKAROŠANA
Keywords in English COMBATING TAX EVASION
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 06.11.2014 11:33:14