Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language E-apmācības sistēmas ieviešana valsts iestādes darbinieku kvalifikācijas celšanai
Title in English Implementation of E-learning System for Career Development Training in a State Institution
Author Pāvels Stroževs
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. sc.ing.J ana Bikovska
Reviewer Mg. sc. ing. Vadims Kuzņecovs
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt tirgū pieejamās mācību pārvaldības sistēmas, noteikt kritērijus, pēc kuriem tiks veikta izvēle, izvēlēties vispiemērotāko un pielāgot šo mācību pārvaldības sistēmu iestādes vajadzībām, ņemot vērā definētās mērķauditorijas specifiskās prasības. Darba izpildes gaitā tika izveidots e-mācību vides prototips, izmantojot mācību pārvaldības sistēmu Moodle. Šajā vidē tika izstrādāts kurss tiem Valsts policijas darbiniekiem, kas izmanto informācijas sistēmu Administratīvo pārkāpumu reģistrs, apkopojot un ievadot tajā informāciju par izdarītajiem un reģistrētajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Papildus tam tika izveidoti zināšanu pārbaudes uzdevumi, kas sniedz lietotājam iespēju pārbaudīt iegūtās zināšanas tiešsaistes režīmā. Šobrīd pārbaudes uzdevumu skaits ir salīdzinoši neliels, pēc e-mācību vides palaišanas pilnā apjomā (plānots uz 2014.g. 28. novembri) prototips tiks papildināts ar uzdevumiem un mācību materiāliem. Bakalaura darba izstrādes laikā izveidotais e-mācību vides prototips šobrīd tiek izmantots iestādē lietotāju apmācību organizēšanai. Mācību kursa prototips atbilst izvirzītajām prasībām, par ko liecina lietotāju vērtējumi, kas tika savākti pēc sistēmas prototipa palaišanas ekspluatācijā. Pateicoties tam, ka tas tika veidots uz Moodle bāzes, to saturu ir iespējams viegli un ātri koriģēt vai papildināt. Darba apjoms - 50 lpp., 5 tabulas, 24 attēli un 1 pielikums.
Keywords moodle, e-mācības
Keywords in English moodle, online learning
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.09.2014 08:03:04