Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Digitālās apdrukas ietekme uz drānas īpašībām.
Title in English The Influence of Digital Printing on the Cloth Properties
Author Lelde Tiļļa
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc ing. Ilze Baltiņa
Reviewer Dr.Sc.ing. Skaidrīte Reihmane
Abstract Bakalaura darba tēma: Digitālās apdrukas ietekme uz drānas īpašībām. Šobrīd aktuāla tendence tekstilizstrādājumu ražošanā ir tekstīliju apdrukas, kas tiek drukātas, izmantojot dažādu veidu apdruku paņēmienus. Kā jaunākais apdrukas paņēmiens ir digitālā apdrukas tehnoloģija, kas paplašina iespējas dažādot piedāvāto drānu sortimentu. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot digitālās apdrukas ietekmi uz drānas īpašībām, kurus izstrādā SIA Label Pro uzņēmums. 1. nodaļā aplūkoti tekstīliju apdrukas uzņēmumi Latvijā, to piedāvātais sortiments un ar kādiem drukas paņēmieniem uzņēmumi apdrukā tekstīlijas. 2. nodaļā pētīta drānu apdruka. Nosacījumi, kas jāievēro pirms un pēc tās, lai iegūtu kvalitatīvu apdrukātu drānu. Analizēti apdruku veidi, paņēmieni un izmantojamās krāsvielas. 3. nodaļā aprakstīts par uzņēmuma SIA Label Pro piedāvāto sortimentu. 4. nodaļā veikta uzņēmuma SIA Label Pro drānu sortimentu analīze priekš digitālās apdrukas tehnoloģijas, kur apraksta pasūtītāju vēlmes un pieprasītākās drānas, kā arī ar kādiem sarežģījumiem vai nosacījumiem, uzņēmums strādā. 5. nodaļā aprakstīti digitālās apdrukas tehnoloģiskie procesi un uzņēmuma SIA Label Pro izmantojamās iekārtas. 6. nodaļā aprakstīts pētījums par digitālās apdrukas ietekmi uz poliestera, zīda audumiem un modalviskozes adītām drānām. Eksperimentāli noteiktas šo drānu fizikāli mehāniskās īpašības, to izmaiņas dažādās apdrukas etapos, kā arī novērtētas drānu ekspluatācijas īpašības. Darbā secināts, ka SIA Label Pro uzņēmumā ar esošajiem tehnoloģiskajiem parametriem, no trim pētāmajām drānām, var apdrukāt tikai poliestera audumu, jo gan zīda audums, gan modālviskozes trikotāža digitālo apdruku ietekmē zaudē savas fizikāli mehāniskās īpašības. Bakalaura darba apjoms ir 66 lapaspuses, tajā izmantoti 42 attēli, 18 tabulas, 1 formula un 2 darbā iesieti pielikumi, kā arī papildus mapē pievienoti apdrukāto drānu paraugi.
Keywords Drānu apdruka, digitālā apdruka, fizikāli mehāniskās īpašības.
Keywords in English Fabric printing, digital printing, physical properties.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.06.2014 13:07:06