Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language SC „Imanta” tīkla ūdens hidraulisko režīmu modernizācija
Title in English Modernization of Hydraulic Systems for DHP Imanta
Author Aleksejs Zujevs
Department 15000 Faculty of Transport and Mechanical Engineering
Scientific advisor M.sc.ing. Jānis Kravalis Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
Reviewer Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
Abstract Diplomprojekts SC Imanta tīkla ūdens hidraulisko režīmu modernizācija tika izstrādāts Siltumenerģētisko sistēmu katedrā, Transporta un mašīnzinību fakultātē, Rīgas Tehniskā universitātē. Darbā pētītais objekts ir pašreiz strādājoša spēkstacija siltumcentrāle Imanta. Visi darbā veiktie aprēķini, kā arī izstrādātie priekšlikumi un secinājumi balstās uz reāli nepieciešamo un aktuālo inženiertehnisko uzdevumu, kurš izriet no stacijas pašreizējās ekspluatācijas procedūras. Darbā rezultāti un veiktie aprēķini pamato objekta hidrauliskās sistēmas modernizācijas un automatizācijas nepieciešamību, kā arī atbild uz vairākiem no pieredzes izrietošiem jautājumiem. Darba pamata mērķis ir pilnveidot esošo sistēmu, kā arī vienkāršot tās vadības un monitoringa procesus. Darbs sastāv no trim pamata sadaļām. Pirmajā sadaļā ir ietverts atbilstošās literatūras apskats, kurš sniedz informāciju par veikto aprēķinu būtību un principiem. Otrajā sadaļā ir detalizēts pētījuma objekta apraksts, kuru pamato vairāki pielikumi. Savukārt trešajā sadaļa ir veltīta darba autora veiktajiem aprēķiniem un esošās situācijas analīzei. Stacijā iegūtie dati tiek apstrādāti ar Excel programmu, kura palīdz modelēt dažādas situācijas, kā arī analizēt to lietderību. Slēguma shēmas tika attēlotas rasējumos, veidotos AutoCAD programmā. Pēdējās sadaļas apakšnodaļā ir apkopoti priekšlikumi un optimizācijas paņēmieni. Darbs sastāv no 59 lapaspusēm skaidrojošā teksta, 26 attēliem, 9 tabulām, 7 pielikumiem, kā arī tika izmantoti 27 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords SC Imanta tīkla ūdens hidraulisko režīmu modernizācija
Keywords in English Modernization of Hydraulic Systems for DHP Imanta
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 13.06.2014 20:36:10