Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Kviešu salmu un kliju katalītiskā pirolīze izmantojot TG-FTIR metodi
Title in English TG-FTIR analysis of catalytic pyrolysis of wheat straw and bran
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. habil. chem. V.Kampars, Mg.chem. K.Lazdoviča
Reviewer Dr.sc.ing. J.Rižikovs
Abstract Maģistra darbā pētīti kviešu salmu un kliju enerģētiskie raksturojumi un to pirolīzes process katalītiskos un nekatalītiskos apstākļos, izmantojot TG-FTIR analīzes metodi. Eksperimentos izmantoti seši katalizatori - ZSM-5, MCM-41, CaO, 5%Pt/C, 5%Pd/C un 3.19%Pd/Al2O3. Izpētes gaitā noteikta kviešu salmu un kliju siltumspēja, proximate analīze (gaistošie savienojumi, saistītais ogleklis, pelni un relatīvais mitrums), elementu analīze, komponentanalīze, pelnu sastāva analīze, parauga daļiņu izmērs un uzņemti salmu un kliju NIRA spektri. Katalizatoru raksturošanai uzņemti FTIR spektri. Veikta salmu, kliju un katalizatoru TG analīze. Izmantojot TG-FTIR metodi un Spectrum Search Plus programmu, identificēti salmu un kliju pirolīzes procesā radušies savienojumi un katalizatoru ietekme uz katra produkta veidošanās relatīvo iznākumu. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1929. līdz 2014.gadam, izmantojot žurnālus Fuel, Bioresource and Techology, Bioenergy, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Chemical Engeneering Journal, Carbohydrate polymers, Polymer Degradation and Stability, Chemical Engineering Research and Design, Industrial Crops and Products, Thermochimica Acta, African Journal of agricultural Research, Catalysis communicationskā arī interneta datu bāzes Ebrary, Science Direct, SpringerLink, IEEE, WILEY Online Library, Credo Reference, ACM Digital Library, EBSCO. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 112 lpp. Darbs satur 36 tabulas, 58 attēlus. Kopumā izmantoti 129 literatūras avoti.
Keywords KVIEŠU SALMI, KVIEŠU KLIJAS, KATALĪTISKĀ PIROLĪZE, TG-FTIR
Keywords in English WHEAT STRAW, WHEAT BRAN, CATALYTIC PYROLYSIS, TG-FTIR
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 13.06.2014 12:33:03