Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Koksnes šķeldas sastāvdaļu slāpekļa saturs un tā ietekme uz emisiju veidošanos sadedzināšanas procesā
Title in English The nitrogen content of wood chips and its impact on emissions of combustion process
Author Linda Sprince
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.phys. J. Kalnačs, Dr. habil. chem. V.Kampars
Reviewer Dr.chem. Ē.Pālītis
Abstract Bakalaura darbā izvērtēti dažādi slāpekļa oksīdu veidošanās mehānismi sadedzinot biomasu un to ietekme uz dūmgāzu sastāvu. Aplūkots biomasas un šķeldas iedalījums, sadegšanas process un sadegšanas procesā radušās piesārņojošās vielas dūmgāzēs. Literatūras apskatā apkopa informācija par laika periodu no 2001. līdz 2014. gadam, izmantojot datu bāzes - Science Direct, Scopus, WILEY Online Library, Latvijas standartu datubāzi, kā arī Interneta resursus. Darba izpildes laikā tika noteikts 16 skujkoku un 31 lapu koku slāpekļa saturs gan mizā, gan koksnē. Izanalizēta dažādu faktoru ietekme uz slāpekļa saturu šķeldās. Paraugi sadedzināti 500-950°C nosakot slāpekļa oksīdu veidojošo slāpekli dūmgāzēs atkarībā no slāpekļa satura kurināmajā. Pētīta temperatūras u.c. faktoru ietekme uz radušos dūmgāzu sastāvu. Noteikta videi draudzīgākā un efektīvākā sadedzināšanas temperatūra pie konkrētajiem apstākļiem. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, tā apjoms 42 lpp. Darbs satur 17 attēlus, 4 tabulas, 3 pielikumus un tajā izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords BIOMASA, ŠĶELDA, SADEGŠANA, SLĀPEKĻA SATURS, NOX EMISIJAS
Keywords in English BIOMASS, WOOD CHIPS, COMBUSTION, NITOGEN CONTENT, NOX EMISSIONS
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 13.06.2014 01:33:27