Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Otrreizējā polietilēntereftalāta hibrīdnanokompozītu iegūšana un struktūras, mehānisko un barjeras īpašību raksturošana
Title in English Manufacturing and characterization of structural, mechanical and barrier properties of secondary polyethylene terephthalate hybrid nanocomposites
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc. ing., R. Merijs Meri
Reviewer Mg. sc. ing., M. Bārtule
Abstract Maģistra darba literatūras apskatā apkopota informācija par polietilēntereftalata un citu polimēru atkritumu pārstrādi, par nanostrukturētām mālu pildvielām, par šķidro kristālu polimēriem un par polimēru/slāņaino silikātu nanokompozītu struktūru un īpašībām. Darba eksperimentālajā daļā pētītas hibrīdnanokompozītu reoloģiskās, mehāniskās, barjeras un struktūras īpašības. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 61 lappusi. Darbs satur 46 attēlus, 2 tabulas, 4 formulas un tajā izmantoti 70 literatūras avoti.
Keywords Polietilēntereftalāts, slāņainie silikāti, šķidro kiristālu polimēri, polimēru nanokompozīti
Keywords in English Polyethylene terephthalate, layered silicates, liquid crystalline polymers, polymer nanocomposites
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.06.2014 13:18:05