Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Sulfurētās amorfās ogles katalizatora iegūšana biodīzeļdegvielas sintēzei
Title in English Synthesis of sulfonated amorphous carbon catalyst for biodiesel production
Author Jānis Brinks
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.chem. K.Māliņš, Dr. habil. chem. V.Kampars
Reviewer Dr.sc.ing. M.Reimanis
Abstract Maģistra darbā iegūts un raksturots skābais heterogēnais katalizators biodīzeļdegvielas sintēzei. Izstrādāta un optimizēta metodika sulfurētās amorfās ogles katalizatora sintēzei no celulozes, vienā stadijā veicot nepilnīgu karbonizāciju un sulfurēšanu. Sulfurētās amorfās ogles katalizatoram noteikts C, H, N, S elementu sastāvs, termiskā stabilitāte, sulfonskābes blīvums, kopējais skābo saišu blīvums, īpatnējais virsmas laukums, poru tilpums, poru rādiuss, virsmas morfoloģija, vidējais ekvivalentais daļiņu diametrs. Veikta iegūtā katalizatora aktivitātes pārbaude uz taukskābju esterifikācijas reakcijām un noskaidrota optimālā metanola:brīvo taukskābju molārā attiecība, katalizatora koncentrācija, maisīšanas ātrums un reakcijas temperatūra. Izpētīta katalītiskā aktivitāte pāresterifikācijas un esterifikācijas reakcijās dažāda sastāva taukskābju un eļļas maisījumos. Noskaidrotas sulfurētās amorfās ogles katalītiskās aktivitātes izmaiņas 10 atkārtotas izmantošanas reakcijas ciklos, un novērtēta katalizatora mazgāšanas ietekme starp cikliem. Salīdzināta sulfurētās amorfās ogles, sērskābes, sālsskābes, Amberlyst–15 aktivitāte taukskābju esterifikācijas reakcijās līdzīgos apstākļos. Darbā izmantota informācija, kura publicēta laika periodā no 1979. līdz 2014. gadam. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, un tā apjoms ir 92 lapas. Darbs satur 18 attēlus, 6 tabulas un tajā izmantoti 217 literatūras avoti.
Keywords Biodīzeļdegviela, heterogēnais skābais katalizators, esterifikācija, taukskābes, rapšu eļļa
Keywords in English Biodiesel, heterogeneous acid catalyst, esterification, fatty acids, rapeseed oil
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.06.2014 11:28:43