Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Alternatīvās siltumapgādes sistēmas efektivitātes analīze
Title in English Analysis of Alternative Heating System Efficiency
Department 15000 Faculty of Transport and Mechanical Engineering
Scientific advisor Dr.sc.ing. Sergejs Vostrikovs
Reviewer Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
Abstract Diplomdarba tēma ir Alternatīvās siltumapgādes sistēmas efektivitātes analīze un šī darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras Siltumenerģētikas un siltumtehnikas studiju programmas studente Sabīne Oļehnoviča. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt tipveida lauku privātmājai piemērotu alternatīvās siltumapgādes sistēmu un veikt tās efektivitātes analīzi. Darba uzdevums ir izpētīt alternatīvus apkures veidus, veikt izvēlētās alternatīvās apkures sistēmas aprēķinus un salīdzināt alternatīvās apkures sistēmas efektivitāti ar esošu apkures veidu. Darbs sastāv no četrām sadaļām. Pirmajā sadaļā tiek raksturots izvēlētais tipveida objekts, sniegti dati par izvēlētā objekta tipveida lauku privātmājas atrašanās vietu, kā arī dots ēkas ievadapraksts: sienu, jumta un logu, ventilācijas un kanalizācijas tips. Tiek raksturota privātmājā esošā apkures sistēma, veikta tās priekšrocību un trūkumu analīze. Otrajā sadaļā tiek veikts alternatīvu siltumapgādes sistēmu pārskats, analizējot tās pēc siltuma piegādes veida, veicot to salīdzinājumu un raksturojot priekšrocības un trūkumus. Diplomdarbā kā alternatīvā siltumapgādes sistēma tiek analizēta ūdens apkures sistēma ar dažādiem enerģijas avotiem: elektrība, sašķidrinātā gāze, malka, granulas un dīzeļdegviela, kas pilnībā atbilst diplomdarbā izvirzītajiem darba uzdevumiem. Darbā tiek analizēta arī tiešā elektriskās apsildes sistēma ar elektriskajiem konvektoriem, kas ir modificēta un atvieglota versija ūdens apkurei ar elektrisko katlu. Trešajā sadaļā tiek veikta ūdens siltumapgādes sistēmas sastāvdaļu analīze: apkures katlu, sildķermeņu, sūkņu un citu sastāvdaļu raksturojums. Tiek veikts apkures katlu salīdzinājums pēc to jaudām un lietderības koeficientiem. Ceturtajā sadaļā tiek izstrādāts tipveida privātmājas ārējo norobežojošo konstrukciju apraksts un siltumtehniskais aprēķins, vadoties pēc LBN 002-01 Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika būvnormatīva aprēķinu metodikām, kā arī veikts ēkas siltuma zudumu un ūdens apkures sistēmas sastāvdaļu aprēķins un to izvēles pamatojums. Tiek aprēķinātas alternatīvās apkures sistēmas uzstādīšanas un ekspluatācijas izmaksas, kā arī tiek noteikts finanšu ieguldījumu atmaksāšanās periods atkarībā no ekspluatācijas nosacījumiem. Darbs sastāv no 72 lappaspusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 25 tabulām, 20 attēliem, 21 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 48 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Alternatīvā siltumapgādes sistēma, efektivitāte,lauku privātmāja, apkure, katls
Keywords in English Alternative heating system, efficiency, private country house, heating, boiler
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 11.06.2014 20:22:19