Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Malonskābes monoanilīdu ieguves izpēte un pielietojums kanēļskābes anilīdu un hinolīn-2(1H)-onu sintēzē
Title in English Investigation of preparation of malonic acid monoanilides and their application in synthesis of cinnamic acid anilides and quinolin-2(1H)-ones
Author Agnese Stikute
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg. sc. ing., Inese Mieriņa; Dr. chem., Māra Jure
Reviewer Dr. chem., Māra Plotniece
Abstract Bakalaura darbā aprakstīta kanēļskābes anilīdu, 4-aril-3,4-dihidrohinolīn-2(1H)-onu un 3-arilmetil-4-hidroksihinolīn-2(1H)-onu sintēze no malonskābes monoanilīdiem. Atrasti optimālie apstākļi malonskābes monoanilīdu sintēzei no meldrumskābes un anilīniem. Izstrādātas ērtas sintēzes metodes kanēļskābes anilīdu, 4-aril-3,4-dihidrohinolīn-2(1H)-onu un 3-arilmetil-4-hidroksihinolīn-2(1H)-onu ieguvei. Literatūras aprakstā apkopota informācija par 3-arilmetil-4-hidroksihinolīn-2(1H)-onu, 3-arilidēnhinolīn-2,4(1H)-dionu un 4-aril-3,4-dihidrohinolīn-2(1H)-onu sintēzes metodēm, aptverot informāciju par laika posmu no 1956. līdz 2014. gadam. Bakalaura darba ietvaros veikta 94 jaunu savienojumu sintēze, kuru struktūras pierādītas, izmantojot KMR spektroskopiju un elementanalīzi. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 86 lpp. Darbs satur 27 shēmas, 10 attēlus, 11 tabulas, tajā izmantoti 108 literatūras avoti.
Keywords KANĒĻSKĀBES ANILĪDI, 4-ARIL-3,4-DIHIDRO-, 3-ARILMETIL-4-HIDROKSIHINOLĪN-2(1H)-ONI
Keywords in English ANILIDES OF CINNAMIC ACID, 4-ARYL-3,4-DIHYDRO-, 3-ARYLMETHYL-4-HYDROXYQUINOLIN-2(1H)-ONES
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.06.2014 16:49:40