Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Modificētus mālus saturošu stirola-akrilātu nanokompozītu struktūras, mehāniskās un barjeras īpašības
Title in English Structural, mechanical and barrier properties of modified clays containing styrene-acrylate nanocomposites
Author Annamarija Trausa
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc. ing., R. Merijs Meri
Reviewer Dr.sc.ing., I. Zālīte
Abstract Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Bakalaura darba literatūras apskatā apkopota informācija par slāņainajiem silikātiem un to modificēšanu, polimēru/slāņaino silikātu nanokompozītu struktūru un iegūšanas metodēm, kā arī par nanokompozītu svarīgākajām īpašībām. Darba eksperimentālajā daļā raksturoti dažādi ar oriģinālu metodi attīrīti un modificēti māli, kā arī pētīta stirola-akrilāta kopolimēra/slāņaino silikātu nanokompozītu struktūra, to mehāniskās, termiskās un barjerīpašības. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 52 lapas. Darbs satur 33 attēlus, 4 tabulas, 3 formulas un tajā izmantoti 29 literatūras avoti.
Keywords SLĀŅAINIE SILIKĀTI, POLIMĒRU NANOKOMPOZĪTI, STRUKTŪRAS ĪPAŠĪBAS, TERMISKĀS ĪPAŠĪBAS, MEHĀNISKĀS ĪPAŠ
Keywords in English LAYERED SILICATES, POLYMER NANOCOMPOSITES, STRUCTURAL PROPERTIES, THERMAL PROPERTIES, MECHANICAL PRO
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 11.06.2014 11:31:06