Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Kaņepju šķiedru priekšapstrādes tehnoloģiju ietekme uz LLDPE matricas kompozītu īpašībām
Title in English Hemp Fiber Preprocessing Technology Influence on LLDPE Matrix Composites Properties
Author Zane Zelča
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.habil.sc.ing. S.Kukle, Dr.sc.ing. J.Kajaks
Reviewer Dr.sc.ing. D. Beļakova
Abstract Darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko un eksperimentālo daļu, secinājumus, izmantotās literatūras un attēlu sarakstu. Literatūras apskatā sniegts pārskats par kaņepju šķiedrām, to uzbūvi, ķīmisko sastāvu, īpašībām, kā arī ar dabas šķiedrām pastiprinātu kompozītmateriālu mehāniskajām īpašībām un dabas šķiedru priekšapstrādes metodēm. Eksperimentālajā daļā ir pētīti un salīdzināti 5 iegūtie kompozīti un izpētītas to īpašības. Kā matrica izmantots LZBPE un kaņepju šķiedru pildviela ar atšķirīgu priekšapstrādi. Tiek pētītas šķiedru priekšapstrādes ķīmiskās metodes, to ietekme uz kompozītmateriālu mehāniskajiem parametriem, ūdens sorbcijas spēju un kausējuma indeksu, virsmas mikrocietību. Secinājumi un priekšlikumi apkopoti darba beigās. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā un tas sastāv no 3 nodaļām. Darbs satur 91 lappusi, 49 attēlus, 18 tabulas un 20 pielikumus. Kopumā darbā izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords KOMPOZĪTS, KAŅEPJU ŠĶIEDRAS, LINEĀRS ZEMA BLĪVUMA POLIETILĒNS (LZBPE), FIZIKĀLI MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS, PRIEKŠAPSTRĀDES TEHNOLOĢIJAS
Keywords in English COMPOSITE, HEMP FIBRES, LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE), PHYSICALLY MECHANICAL PROPERTIES, PRE-PROCESSING TECHNOLOGIES
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 11.06.2014 10:02:55