Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Rīgas lielmēroga apkaimju un to telpisko centru dzīvotspēja
Title in English Liability of Riga Large-scale Neighborhoods and their Spatial Centers
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Treija
Reviewer Asoc.prof. Gunars Asaris, Doktorante Dace Bērziņa
Abstract Anastasijas Bekasovas maģistra darbs Rīgas lielmēroga apkaimju un to telpisko centru dzīvotspēja izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātē, Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedrā. Pētījuma priekšmets ir Rīgas apkaimju telpiskie centri, to noteicošie un ietekmējušie faktori. Pētījuma mērķis ir noskaidrot mūsdienu prasības un vajadzības apkaimes dzīvotspējai, un tās būtiskai sastāvdaļai telpiskajam centram. Maģistra darbs strukturēts trīs nodaļās Pirmajā nodaļā noskaidroti pilsētas apkaimju struktūras izveides priekšnoteikumi, balstoties uz apkaimes vienības attīstības no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienu ilgtspējīgās koncepcijas principu lietošanai pilsētplānošanā. Otrās nodaļas ietvaros identificēta apkaimes telpiskā centra būtība un tā iespējamas transformācijas pilsētvidē, ņemot vērā mūsdienu dzīves izaicinājumus. Trešajā nodaļā, balstoties uz apkopotajām un analizētajām teorijām, izpētes rezultātiem un atziņām, veikts Rīgas apkaimju un to telpisko centru dzīvotspējas novērtējums. Maģistra darba apjoms: 116 lapaspuses, ieskaitot 62 attēlus. Darbam pievienots 1 pielikums. Pētījuma veikšanai izmantoti 63 informācijas avoti.
Keywords lielmēroga dzīvojamie rajoni, apkaime, telpiskias centrs
Keywords in English large-scale estates, neighborhood, spatial ceter
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.06.2014 21:53:24