Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Teksta hibrīdā daba
Title in English The Hybrid Nature of the Text
Author Dita Usāre
Department 01A00 Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Diāna Rūpniece
Reviewer Dr.paed., asoc.prof. Diāna Rumpīte
Abstract Bakalaura darba autore ir Dita Usāre un bakalaura tēma ir "Teksta hibrīdā daba". Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa sastāv no četrām nodaļām. Pirmā nodaļa sniedz ieskatu par dažādām terminu "hibrīds" un "hibriditāte" definīcijām. Otrās nodaļas saturs ir balstīts uz pieciem hibriditātes principiem, kurus ir izstrādājuši teorētiķi Berkenkotter un Huckin, kur šie principi tiek pētīti un analizēti detalizētāk. Trešā nodaļa ietver gan kultūras, gan kultūru hibriditātes definīciju, kā arī papildina tās ar kultūru hibriditātes pazīmēm, kas bija atrodamas avota tekstā. Ceturtā nodaļa ietver avota teksta analīzi, kā arī avota teksta piemēru analīzi. Praktiskā daļa ietver grāmatas "Nabadzīgā ekonomika" (autori: A.V.Banerjee un Esther Duflo, izdevējiestāde: Penguin Books, 2012. gads) 6., 7. un 8. nodaļas tulkojumu latviešu valodā. Bakalaura darbs sastāv no 99 lappusēm, kopējais tulkojuma rakstzīmju skaits ir 151 571 zīmes. Teorētiskajā daļā ir iekļauti 36 piemēri. Izmantotās literatūras saraksts ietver 22 grāmatas, 3 vārdnīcas, 6 interneta vārdnīcas, 7 interneta avotus un 1 audio avotu. Bakalaura darbam ir divi pielikumi: 1. pielikums ir glosārijs, kas sastāv no ekonomisko terminu glosārija, vispārējo vārdu glosārija, kā arī saīsinājumu glosārija. 2. pielikums ir bakalaura darba tulkojuma avota teksts: 6., 7. un 8. nodaļa.
Keywords hibrīds, hibriditāte, kultūra
Keywords in English hybrid, hybridity, culture
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 10.06.2014 20:19:49