Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas īpatnības Rīgas pilsētā, problēmas un risinājumi
Title in English Peculiarities, problems and solutions of real estate tax administration in Riga city
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Sanda Geipele
Reviewer Gita Actiņa
Abstract Maģistra darba tēma ir Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas īpatnības Rīgas pilsētā, problēmas un risinājumi. Maģistra darbā tiek pētītas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas īpatnības Rīgas pilsētā, problēmas, kas rodas, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, un tiek piedāvāti iespējamie šo problēmu risinājumi. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta Latvijas nodokļu sistēma un politika kopumā, sniegta statistiskā analīze par dažādiem ekonomiskajiem rādītājiem, kas ietekmē nodokļu slogu. Tiek sniegts izvērtējums par nodokļu lomu valsts un pašvaldību budžetos. Kā arī, tiek sniegts nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas izvērtējums Rīgas pilsētā. Teorētiskajā daļā tiek sniegts normatīvo aktu, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Rīgas pilsētā, skaidrojums. Tiek detalizētāk izklāstīti nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas īpatnību teorētiskie aspekti. Praktiskajā daļā tiek parādīta nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas metodoloģija, ar praktiskiem piemēriem parādot, kā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins visiem nekustamā īpašuma nodokļa objektu veidiem Rīgas pilsētā, identificējot un pierādot galvenās problēmas, kas rodas, administrējot nekustamā īpašuma nodokli Rīgas pilsētā. Tiek izvērtēta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma Rīgas pilsētā, piedāvājot šīs sistēmas pilnveidošanu. Nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi, akcentējot svarīgākos jautājumus un apskatītās problēmas. Maģistra darbā ir 107 lapas, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā ir 3 formulas, 7 tabulas, 10 attēli, izmantoti 50 literatūras avoti un nepublicētie materiāli.
Keywords Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas īpatnības Rīgas pilsētā, problēmas, risinājumi
Keywords in English Real estate tax, real estate tax peculiarities in Riga city, problems, solutions
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.06.2014 16:25:55