Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Titāna dioksīda ietekme uz Na<sub>2</sub>O-CaO-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>- P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> sistēmas stiklu kristalizāciju
Title in English Effect of titanium dioxide on crystallization of Na<sub>2</sub>O-CaO-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>- P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> system glasses
Author Jana Vecstaudža
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing., Agnese Stunda-Zujeva
Reviewer Dr.sc.ing. Māra Lēruma
Abstract Maģistra darbs Titāna dioksīda ietekme uz Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 sistēmas stiklu kristalizāciju sastāv no ievada, literatūras apskata, eksperimentālās daļas, rezultātiem un to izvērtējuma. Literatūras apskatā aplūkota fosfātu stiklu uzbūve, stikla kristalizācija un kristalizācijas kinētikas teorētiskie aspekti. Eksperimentālajā daļā aprakstīta stiklu un stikla keramikas iegūšana, to raksturošanas metodes. Rezultātu izvērtējumā aplūkots iegūto stiklu un stikla keramikas sastāvs, termiskās īpašības un mikrostruktūra atkarībā no pievienotā nukleācijas aģenta TiO2 daudzuma. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, tie izdoti laika posmā no 1965. līdz 2014. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 69 lapaspuses. Darbs satur 35 attēlus, 7 tabulas un 8 pielikumus, izmantoti 93 literatūras avoti.
Keywords Stikla keramika, fosfātu stikls, nukleācijas aģents, kristalizācijas kinētika
Keywords in English Glass ceramics, phosphate glass, nucleation agent, crystallization kinetics
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.06.2014 14:24:06