Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Potenciālu HDAC inhibitoru sintēze aktivētu aziridīn-2-karbonskābes amīdu reakcijās ar aromātiskajiem diamīniem
Title in English Potential HDACi synthesis via reactions of activated aziridine-2-carboxylic acid amides with aromatic diamines
Author Nataliya Sinitsa
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem., Boriss Štrumfs
Reviewer Dr. chem., Zenta Tetere
Abstract Bakalaura darbā apskatītas pāramidēšanas metodes. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1991. līdz 2014. gadam, izmantojot datu bāzi Reaxys, kā arī interneta datu bāzes ScienceDirect, Springerlink, EBSCOhost, WILEY Online Library un SciFinder. Izpētītas literatūra zināmās pāramidēšanas metodes uz aziridīn-2-karboksamīda piemēra. Sintezēti o-fenilēndiamīna un 3,4-diaminobifenila fragmentu saturošie aziridīn-2-karboksamīdi. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 50 lpp. Darbs satur 4 attēlus, 4 tabulas, 18 shēmas un tajā izmantoti 36 literatūras avoti.
Keywords HDAC, HDACi, AZIRIDĪN-2-KARBOKSAMĪDI, FENILĒNDIAMĪNI, PĀRAMIDĒŠANAS REAKCIJAS
Keywords in English HDAC, HDACi, AZIRIDINE-2-CARBOXAMIDES, PHENYLENEDIAMINES, TRANSAMIDATION REACTIONS
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.06.2014 11:50:45