Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Dažādu izolācijas eļļu savstarpējās saderības pārbaude un to pielietošana transformatoru ekspluatācijā
Title in English Testing of the mutual compatibility of different insulating oils and their exploitation in transformers
Author Sintija Sirsniņa
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing., Jurijs Ozoliņš
Reviewer Dr.chem., Modris Drille
Abstract Maģistra darba literatūras apskatā apkopota informācija par transformatoros pielietotajām izolācijas eļļām, to svarīgākajām īpašībām, savstarpējo saderību un pielietošanu transformatoru ekspluatācijā. Eksperimentālā daļa veltīta dažādu ekspluatācijā esošo izolācijas eļļu savstarpējās saderības pārbaudei, nosakot eļļas svarīgākos fizikāli ķīmiskos parametrus. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, kā arī elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 1965. līdz 2014. g. Literatūras saraksts noformēts atbilstoši Valsts standarta LVS ISO 690:2010 prasībām. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, tas satur 83 lpp (ieskaitot pielikumus), 44 attēlus, 10 tabulas, 2 pielikumus, darbā izmantoti 62 literatūras avoti.
Keywords Izolācijas eļļas, fizikāli ķīmiskās īpašības, eļļu savstarpējā saderība, oksidēšanās stabilitāte
Keywords in English Insulating oil, physico chemical properties, oil mutual comaptibility, oxidation stability
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.06.2014 10:34:38