Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Valsts globālās pozicionēšanas 2.klases tīkla pilnveidošana"
Title in English "Improvement of state 2nd order global positioning network"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ivars Aleksejenko
Reviewer Gunārs Silabriedis
Abstract Maģistra darba ar inženierprojekta daļu Valsts globālās pozicionēšanas 2. klases tīkla pilnveidošana mērķis ir pilnveidot esošo globālās pozicionēšanas 2. klases tīklu, izmantojot jaunākas uzmērīšanas tehnoloģijas un datu apstrādes programmatūras. Pilnveidotais globālās pozicionēšanas 2. klases tīkls (G2) kalpos par pamatu Latvijas teritorijai kvaziģeoīda modeļa un kombinētā tīkla izveidei, jo iekļaus, gan globālās pozicionēšanas 2. klases tīkla ģeodēziskos punktus, gan nivelēšanas 1. klases un nivelēšanas 2. klases ģeodēziskos punktus, kuriem būs noteiktas precīzās koordinātas un normālais augstums. Maģistra darbā ir sniegts apraksts par globālās pozicionēšanas tīklu izveidi, globālās pozicionēšanas mērījumu plānošanas, veikšanas un datu apstrādes kārtību, kā plānojot mērījumu sesijas un veicot datu apstrādi, var izslēgt rupjās un sistemātiskās kļūdas, mazināt jonosfēras un troposfēras ietekmi, atrisināt nenoteiktības un novērst citus kļūdu avotus. Maģistra darba rezultātā ir iegūtas globālā pozicionēšanas 2. klases tīkla koordinātas 1989. gada Eiropas Zemes Atskaites Sistēmas (ETRS89) 2000. gada Eiropas Zemes Atskaites Tīkla (ETRF2000) realizācijā. Iegūtus transformācijas parametrus starp Latvijas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmu un ETRF2000 var izmantot arī citu tīklu koordinātu pārrēķinam.
Keywords globālā pozicionēšana, 2. klases tīkls, Bernese, GP mērījumu plānošana, veikšana un apstrāde
Keywords in English global positioning, 2nd order network, Bernese, planning, realization and processing of GP
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.06.2014 10:19:21