Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Kompozītmateriāla izstrāde pH regulēšanai biotehnoloģiskos procesos
Title in English The development of composite material for pH control in biotechnologies
Author Oskars Kurpnieks
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.sc.ing., Kristīne Ruģele
Reviewer Mg.sc.ing., Elīna Strade
Abstract Bakalaura darbā ir pētīti dažādi poraina kompozītmateriāla sastāvi, izmantojot dažādas termiskās apstrādes temperatūras, un salīdzināta sārma izskalošanas kinētika no to virsmas šķidrā vidē. Literatūras apskatā ir apkopota aktuālāk informācija par bioreaktoru pH regulāciju un kompozītmateriālu struktūru, īpašībām un sintēzes paņēmieniem. Eksperimentālajā daļā veikta kompozītmateriālu pH regulēšanas pārbaude ar diviem dažādiem sastāviem un to modifikācijām. Kompozītmateriāliem pētīta izskalošanās procesa dinamika dejonizētā ūdenī 12 dažādiem paraugiem, raksturotas to fizikālās īpašības. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 1991. līdz 2014.g. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 53 lpp.. Darbs satur 27 Attēlus un 12 tabulas un tajā izmantoti 36 literatūras avoti.
Keywords BIOTEHNOLOĢISKĀ PROCESA VIDES KONTROLE, ĢEOPOLIMĒRU KOMPOZĪTMATERIĀLI, IZSKALOŠANA, DAĻIŅU IZMAIŅAS
Keywords in English ENVIRONMENT CONTROL IN BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES, ALKALINE COMPOSITES, LEACHING
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.06.2014 00:08:54