Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Risku inženierijas ekonomiskais pamatojums komercīpašumu pārvaldībā uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšanai
Title in English Risk engineering economic feasibility in commercial real estate management in order to provide business continuity
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Laimdota Šnīdere
Reviewer Oskars Caune
Abstract Diplomprojekta tēma ir Risku inženierijas ekonomiskais pamatojums komercīpašumu pārvaldībā uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Darba mērķis ir noskaidrot galvenos komercdarbības pārtraukuma rašanās riskus un sniegt priekšlikumus to novēršanai. Diplomprojekts sastāv no analītiskās daļas, projekta aprēķina daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā pētīti un analizēti Latvijā notikuši gadījumi, kuru rezultātā iestājies komercdarbības pārtraukums. Projekta aprēķina daļā sniegti aprēķini un ekonomiskais pamatojums riska finansiālā apjoma novērtēšanai attiecībā uz objektu un aprēķinu metodes riska finansiālā apjoma noteikšanai . Projekta tehnoloģiskajā daļā veikti tehniskie aprēķini un uz tiem balstītas izstrādātās metodes darba mērķa realizācijai. Balstoties uz aprēķiniem, daļā ir meklēti risinājumi un ieteikumi uzņēmumu risku pārvaldības metožu izvēlei. Darba un dabas aizsardzības daļā par pamatu ņemtas Ventspils pilsētas industriālās attīstības īpatnības, analizēta to ietekme uz dabu, pilsētvidi, sabiedrību un darbiniekiem. Darba nobeigumā izstrādāta grafiskā daļa, kas sniedz darbā veikto aprēķinu un analīzes rezultātu grafisku attēlojumu.
Keywords Risku inženierija, komercīpašumu pārvaldība, uzņēmējdarbības nepārtrauktība
Keywords in English Risk engineering, commercial real estate management, business continuity
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.06.2014 14:24:54