Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language MS VB6.0 datu izguves metožu analīze un Active Data Object pielietojuma parauga izstrāde
Title in English Analysis of Data Access Methods in MS VB6.0 and Development of Active Data Object Usage Sample
Author Aldis Behmanis
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor N. Prokofjeva
Reviewer Bartusevičs Artūrs, Mg.sc.ing., SIA "Tieto Latvia", vecākais konfigurāciju vadītājs
Abstract Bakalaura darbs ir veltīts datu izguves metožu apskatei izmantojot Microsoft Visual Basic 6.0 (MS VB) un Microsoft Access (MS Access) rīkus, analīzei un ieteikumiem to izmantošanā praktiskajos pielietojumos atkarībā no veicamā uzdevuma un lietotāja zināšanu līmeņa. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: pieejamos datu izguves metožu izpētei un to trūkumus un priekšrocības noteikšanai; praktiskā eksperimentā organizēšanai un ieteikumus izstrādāšanai; prasības un projektējumu definēšanai, kā arī praktisko lietojumu izveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un ievada. Ievadā apskatītas tēmas aktualitāte mūsdienu izstrādes veidu skatījumā, kā arī nosprausti darba mērķi un uzdevumi. Pirmajā nodaļā ir detalizēti apskatīti iespējamie datu izguves veidi, izstrādāta metodoloģija un kritēriji to salīdzināšanai, izpildīta salīdzināšana, tās rezultātu atspoguļojums un ieteikumi datu izguves metožu pielietošanai praksē. Praktiskajā sadaļā ir veikta praktiska lietojuma projektēšana un izstrāde izmantojot MS VB 6.0 un ActiveX Data Objects (ADO) datu izguves metodi. Otrajā nodaļā ir piedāvāts praktiskā lietojuma piemērs, izmantojot MS VB 6.0 un ADO datu izguves metodi, ievērojot izstrādes posmus: prasību specifikācijas un projektējuma izstrāde. Trešajā nodaļā aprakstīta izstrādātās sistēmas struktūra un tās funkcijas. Darbā: 54 lpp. teksta, 39 attēli, 11 tabulas un 12 bibliogrāfijas avoti.
Keywords MS VB 6.0 Visual Basic ADO DAO ADOX datu izguve metodes analīze
Keywords in English MS VB 6.0 Visual Basic ADO DAO ADOX data retrieval methods analysis
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.06.2014 13:11:52