Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma investīciju projekta vērtēšana
Title in English Real estate investment project evaluation
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Māris Grīnbergs
Reviewer Jānis Vanags
Abstract ANOTĀCIJA K.Drozda diplomprojektā Nekustamā īpašuma investīciju projekta vērtēšana ir dota datu analīze, kurā nozīmīga sakarība ir starp investīciju plūsmām, apjomiem un vidi, kurā attīstās investīcijas. Darba galvenais mērķis veikt nekustamā īpašuma investīciju projekta novērtējumu, ievērojot investīciju būtību un izvērtējot projekta vērtēšanā pielietojamo pieeju efektivitāti un to ietekmējošos faktorus. Diplomprojekta analītiskā daļa balstās uz teorētiskās literatūras izpēti. Tiek aplūkotas investīciju projektu pazīmes un mērķi, investīciju būtība un faktori, kas ietekmē investīciju attīstības procesu, kā arī dota investīciju klasifikācija un to veidi, akcentēti investīciju galvenie riski un to vadības programmu nozīme ekonomikas izaugsmē gan no investētāja, gan no valsts, kurā tiek veiktas investīcijas, viedokļa. Darbā raksturota nekustamā īpašuma investīciju vērtēšana, kurā dots tirgus raksturojuma iedalījums un pazīmes, sagatavoti svarīgākie īpašumu investīciju tirgus dati par pēdējo gadu dekādi dažādos tirgus segmentos (dzīvokļi, ēka un zeme, zeme) starp ārvalstu un Latvijas juridiskām un fiziskām personām. Darba pirmajā daļā ir ietverta informācija par investīciju projektu finansiālo izpēti nekustamā īpašuma spekulatīvo darījumu tirgū un parādītas uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā, kam 5 gadu periodā līdz 2011. gadam ir pieaugošs raksturs, vidēji par 13% gadā. Diplomprojekta aprēķinu daļā analizētas nekustamā īpašuma investīciju projektu novērtēšanā biežāk pielietotās metodes, lai noteiktu, par cik sagaidāmie rezultāti atbilst investora prasībām pēc ienākumu līmeņa un investīciju atmaksāšanās termiņa. Autors veicis vērtēšanas metožu analīzi un par investīciju projektu novērtēšanas metodes izvēli secināts, ka pēc būtības katra vērtēšanas metode sniedz papildu informāciju par investīcijas projektu, bet pielietojamās metodes izvēle ir atkarīga no projektu mērķa, apjoma, riska faktora un termiņa. Tehnoloģiskā daļa ir veidots nekustamā īpašuma investīciju projekta detalizēts vērtējums, modelējot tirgus situāciju un pieņemot nepieciešamos datus, lai parādītu vērtēšanas būtību. Darba un vides aizsardzības daļa izklāsta investora darba drošības aspektus. Diplomprojekta rezultātā autors atklāj, ka nekustamā īpašuma investīciju projektu novērtēšana sniedz gan dažādas priekšrocības un iespējas, gan arī to, ka investīcijas un to novērtēšana ir saistīta ar dažāda veida riskiem. Diplomprojekta apjoms 79lpp., darbs sastāv no 4 daļām un grafiskās daļas uz 19 lapām, 11 attēli, 17 tabulas un 26 avoti izmantotās literatūras un avotu sarakstā.
Keywords Investīcijas, investīciju projekts, vērtēšana
Keywords in English Investment, To value investment, investment project
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.06.2014 12:41:10