Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamās mājas renovācijas tehniski ekonomiskais pamatojums
Title in English Technical and economic substantiation for renovation of dwelling houses
Author Līga Cimure
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Aivars Jurjāns
Reviewer Oskars Caune
Abstract Diplomprojekta Dzīvojamo māju renovācijas tehniski ekonomiskais pamatojums tēma tika izvelēta, ņemot vērā pašreizējo tendenci mājokļu jautājumā saglabāt un uzlabot esošo dzīvojamā fondā ietilpstošo māju tehnisko un vizuālo stāvokli, kā arī veikt energoefektīvas renovācijas darbus un panākt siltuma zudumu samazinājumu un siltumenerģijas ietaupījumu, tādā veidā ekonomējot kurināmā resursus un samazinot tā kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Diplomprojekta mērķis ir veikt pētījumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli un tās energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem, ievērojot tehniski ekonomisko pamatojumu. Darbs sastāv no: ievada, analītiskās daļas, teorētiskās daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, ka arī grafiskās daļas. Ievadā ir izklāstīta tēmas aktualitāte, kā arī norādīts diplomprojekta mērķis, uzdevumi un ierobežojumi. Analītiskajā daļā tiek vērtēts biežāk sastopamo tipveida dzīvojamo māju vispārējais tehniskais stāvoklis, būtiskākie novērotie trūkumi atbilstošo māju sērijām un analizēta šo mājokļu renovācijas loma Latvijā un raksturots tehniski ekonomiskais pamatojums. Teorētiskajā daļā tiek analizēti izvēlētās 316. sērijas dzīvojamās mājas energoefektivitātes rādītāji, nosakot siltuma enerģijas zudumus gan caur konstrukcijām, gan caur ēkas logiem, kā arī aprēķinātas konstrukciju siltināšanas darbu izmaksas un logu, ieejas durvju nomaiņas izmaksas. Aprēķinu rezultātā noteikti arī enerģijas un finansiālie ietaupījumi, ka arī nepieciešamās investīcijas un darbu kompleksa atmaksāšanās laiks. Tehnoloģiskā daļa ietver aprakstu par siltumizolācijas materiālu raksturojumu un būvniecības tehnoloģijām māju siltināšanā. Darba un dabas aizsardzības daļā minēta tiesiskā bāze, kas nepieciešama, darbojoties būvniecības nozarē un aprakstīti vidi saudzējoši būvmateriāli. Grafiskā daļa sniedz ieskatu par diplomprojektā iekļautajiem vizuālajiem materiāliem - tabulām un attēliem. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai tiek analizēta pieejamā informācija no dažādiem avotiem, kā arī tiek veikta 316.sērijas dzīvojamās mājas izpēte un aprēķinu gaitā tiek noteikta mājas renovācijas lietderība. Diplomprojekts sastāv no 80 lappusēm. Darbu papildina 19 tabulas un 8 attēli, kas atvieglo izklāstītās informācijas uztveri.
Keywords projekts
Keywords in English project
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.06.2014 12:33:54