Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language Optimāla tehniskā risinājuma izvēle gāzapgādes nodrošināšanai
Title in English Choice of Optimal Technical Solution to Ensure Gas Supply
Author Romans Muraru
Department 02063 External and Part-Time Studies Department
Scientific advisor I.Laube
Reviewer M.Kalvāns
Abstract Šajā inženierdarbā tiek izskatītas un pamatotas prasības teritoriju perspektīvās gāzes apgādes plānojumu – gazifikācijas shēmu izstrādei, lai izveidotu tehniski, ekonomiski pamatotu un ekspluatācijā drošu perspektīvās gāzes apgādes sistēmu. Darba teorētiskajā daļā tiek secīgi sakārtotas un izvērtētas nepieciešamās darbības gazifikācijas shēmas izstrādei un izvērtēta gāzesvadu hidraulisko aprēķinu metodika. Aprēķinu daļā ir veikti gāzapgādes sistēmu hidrauliskie aprēķini un dots aprēķina rezultātu salīdzinājums un rekomendētaa optimāla gāzapgādes sistēmas darbība. Hidrauliskie aprēķini veikti izmantojot licencētu datorprogrammu „OPTIplan”. Darbā tiek izvērtētas konkrētā individuālā apbūves rajona vidējā spiediena 100 mbar un 4 bar gāzes apgādes sistēmas. Tiek salīdzinātas kopējās orientējošās būvniecības izmaksas un noteikta ekonomiskāki izdevīgākā. Lai nodrošinātu tehniski un ekonomiski pamatotu sistēmu būvniecību, nepieciešams izstrādāt gāzapgādes plānojumus – tehniskos risinājumus, piemērojot pamatotus dabasgāzes patēriņus gāzapgādes sistēmu parametru (diametru, materiālu, spiediena zudumu) aplēsēs. Bakalaura darba apjoms – 46 lpp., 5 attēli, 6 tabulas, 3 pielikumi. Darbā tika izmantoti 23 literatūras avoti. Projekta daļā – 4 rasējumi.
Keywords Optimāla tehniskā risinājuma izvēle gāzapgādes nodrošināšanai
Keywords in English Choice of Optimal Technical Solution to Ensure Gas Supply
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.06.2014 00:08:14