Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Nekustamo īpašumu novērtēšanas metodoloģija publisko ēku ilgspējīgas attīstības kontekstā
Title in English Real estate assessment methodology of public buildings for sustainable development
Author Jānis Pētersons
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Māris Grīnbergs
Reviewer Renāte Romānova
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darbam Nekustamo īpašumu novērtēšanas metodoloģija publisko ēku ilgtspējīgas attīstības kontekstā ir četras daļas analītiskā daļa, teorētiskā daļa, praktiskā metodoloģijas izstrāde un projekta daļa. Analītiskā daļā ir izpētīti ilgtspējīgas attīstības koncepcijas saistošie normatīvie dokumenti nacionālā līmenī un attiecībā par nekustamajiem īpašumiem. Tāpat tika veikta Rīgas pilsētas pašvaldības struktūras izpēte un to kāda līdz šim ir bijusi tās vīzija, darbība ilgtspējīgas attīstības īstenošanā, nekustamo īpašumu jomā. Tika izpētīts arī tas, kādā kārtībā šobrīd Rīgas pilsētas pašvaldība izvēlas un veic nepieciešamos renovācijas darbus izglītības iestādēs. Darba teorētiskā daļa ietver informāciju par ilgtspējīgas attīstības pirmssākumiem, domas attīstību pasaulē un dažādās nozarēs. Tika veikta padziļināta izpēte ilgtspējīgas attīstības koncepcijas parametriem, kas ir attiecināmi uz izglītības iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem. Praktiskajā daļā tika veikta koncepcijas svarīgāko faktoru nekustamo īpašumu jomā strukturizēšana, izmantojot Apvienoto Nāciju Organizācijas pētījumu par valstu ilgtspējīgas attīstības indikatoriem, BREEAM ilgtspējīgas būvniecības kritērijus un izglītības iestāžu darbinieku viedokli par ilgtspējīgi attīstītu izglītības iestādes lietotu nekustamo īpašumu. Izmantojot informāciju ir veikta metedoloģijas izstrāde. Izveidotais matemātiskais modelis atbilstoši darba nosaukumam un tēmas sašaurinājumam, atbild uz izvirzīto jautājumu Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošo nekustamo īpašumu ilgtspējīgas attīstības izvērtēšana. Darba projekta daļā, par bāzi izmantojot konkrētas izglītības iestādes, ir īstenota izglītības iestāžu lietoto nekustamo īpašumu novērtēšana ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Pēc autora domām, šis darbs pierāda hipotēzi, ka Rīgas pilsētās ir izglītības iestādes, kuru lietotajiem nekustamajiem īpašumiem eksistē lielāks ilgtspējīgas attīstības potenciāls salīdzinot ar citu iestāžu nekustamajiem īpašumiem un, veicot to nekustamo īpašumu attīstīšanu, šīs izglītības iestādes radīs lielāku nemateriālu un materiālu pievienotu vērtību sabiedrībai vides, sociālajā un ekonomikas jomā. Darbs izpildīts latviešu valodā un sastāv no 105 lapām. Darbā ir 25 tabulas, 13 attēli, 46 literatūras un avoti, kā arī 5 pielikumi.
Keywords nekustamais īpašums ilgtspējīga attīstība metodoloģija
Keywords in English real estate sustainable development methodology
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.06.2014 22:12:10