Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Testēšanas procesa pārvaldību ietekmējošo faktoru analīze
Title in English Analysis of Factors Affecting Testing Process Management
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Reviewer Mg. sc. ing. Artis Ābolts
Abstract Nemitīgi palielinoties dažādu IT produktu izveidei ir jābūt drošiem, ka tie strādā pareizi visos to darbības laikos. Tādēļ testēšanas process, kurā tas tiek pārbaudīts, ir viens no aktuālākajiem IT virzieniem. Šī iemesla dēļ ir svarīgi zināt, kādi ir testēšanas procesa pārvaldību ietekmējošie faktori, kāda ir to loma un ietekme šajā procesā. Darba mērķis ir izanalizēt testēšanas pārvaldības procesu ietekmējošos faktorus un novērtēt to ietekmi. Teorētiskajā daļā apskatīta testēšanas pārvaldības teorija, testēšanas procesa pārvaldības nodrošināšanai izmantojamie rīki un to iedalījums pa darba jomām. Apskatīti pētījumi par testēšanas labo praksi un analizēti tajos aprakstītie ieteikumi, kā arī apkopoti testēšanas procesa pārvaldību ietekmējošie faktori. Darba praktiskajā daļa tiek veikta automātiskā testēšana pēc kuras izpildes tiek analizēts, kā iepriekš apkopotie testēšanas procesa pārvaldību ietekmējošie faktori iespaidoja šīs testēšanas procesa pārvaldi un rezultātus. Bakalaura darba rezultātā no automātiskās testēšanas izpildes ir iegūta analīze, kā dažādi faktori ietekmē testēšanas pārvaldības procesu un cik lielu lomu katrs no tiem spēlē. Darba apjoms - 52 lpp., 11 tabulas, 7 attēli un 1 pielikums.
Keywords Testēšanas pārvalde, testēšana, faktori, automātiskā testēšana
Keywords in English Testing management, testing, factors, automated testing.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.06.2014 00:02:42