Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Increasing Competitiveness of the Limited Liability Company
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor J.Mežiels
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Diplomprojekta darba tēma ir Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Darbs kopumā sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā tiek raksturota SIA Sano darbība. Analizēta uzņēmējdarbības vide, novērtēta konkurētspēja un veikta SVID analīze, kā arī veikta uzņēmuma finansiālās darbības analīze. Aprēķinu daļā apskatīti problēmu risinājuma varianti. Veikti aprēķini, lai noteiktu jauna pakalpojuma izmaksas, kā arī to, kādi varētu būt ieguvumi no tā ieviešanas. Apskatīta interneta mājas lapas optimizēšanas iespēja un interneta veikala ieviešana. Aprēķināta noliktavas siltināšanai vajadzīgais finansējums, kā arī kāds būs ietaupījums pēc projekta īstenošanas. Pēc tam ir novērtēts investīcijas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tiek piedāvāts veidot uzņēmuma klientu datu bāzi, izmantojot programmu Microsoft Access. Darba un dabas aizsardzības daļā ir noteikti un vērtēti, kādi darba vides riski pastāv noliktavā. Ir izstrādāts preventīvo pasākumu plāns darba vides risku mazināšanai. Diplomprojekta nobeigumā ir apkopoti secinājumi un doti priekšlikumi SIA Sano konkurētspējas uzlabošanai. Grafiskā daļa sastāv no autores izstrādātām un izveidotām tabulām un attēliem, kas izveidoti darba izstrādes gaitā, to apjoms sastāda 16 lapas. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 68 lapas datorsalikumā. Tas ietver 24 attēlus, 28 tabulas.
Keywords konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Keywords in English Competitiveness
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.06.2014 13:18:03