Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Izvēlēta uzņēmuma attīstības stratēģija
Title in English Choosen Enterprise Development Strategy
Author Artjoms Boriskins
Department 02064 BALTECH Study Centre
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer
Abstract Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, četras pamatdaļas, rezultātu analīze un secinājumi. Darba apjoms ir 88 lpp.,tajā iekļauti 7 attēli un 34 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 136 avoti angļu,latviešu un krievu valodā. Sabiedrībā pastāv hipotēze, ka biomasas katli ir dārgāki paši pa sevi un biomasas projektu īstenošana ir dargāks pasakums salīdzinājumā ar fosilā kurināma katliem. Pamatojoties uz zemākām kurināmā cenām biomasas katli nosegs izmaksu starpību un sasniedzot zināmu atmaksāšanas periodu kopumā kļūs letāki. Darbā šī hipotēze tiks aplūkota uz mazā uzņēmuma piemēra. Darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma rentablitāti biomasas projektu īstenošanā Uzņēmuma darbībā. Darba pirma daļa apraksta datus par kurināmā patēriņu, kurināmā patēriņa nacionālu plānu un stratēģiju nakošajos gados un finanšu atbalsta instrumentus noteikta mērķa sasniegšanai. Otra daļa aplūko biomasas patēriņa tendences balstoties uz statistiskiem datiem un uz lielāku kurināmā patēriņa uzņēmumu piemēra. Treša daļa sniedz salīdzinošus datus par dažādiem enerģijas avotiem un to cenām. Ceturtā daļa apraksta mazā uzņēmuma darbību enerģētikas aprīkojuma tirgū un tā uzvedību tirgū. Rezultātu analīze apraksta ieteicamas darbības uzņēmumam sākot darbību jaunajā tirgū un nosaka mērķus personālam, kas attīstīs jaunu darbības virzienu.
Keywords Biomass, boiler, fossil fuel
Keywords in English Biomass, boiler, fossil fuel
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 06.06.2014 19:13:39